Rekordná prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove

V dňoch 16. -18. novembra  na scéne Slovenského divadla VHV v Starej Pazove vystúpilo celkom 302 detí z rôznych kútov Vojvodiny na 19. prehliadke detskej divadelnej tvorby 3xĎ. Okrem toho, že priniesla niektoré novinky (veľkolepý otvárací a záverečný program, tričká s odznakom festivalu, festivalovú pieseň…), prehliadka uvítala aj rekordný počet účastníkov a detských súborov.
 
Počas troch festivalých dní sa prezentovali súbory z Báčskeho Petrovca, Boľovciec, Erdevíka, Padiny, Bieleho Blata, Vojlovice, Selenče, Aradáča, zo Šídu a, samozrejme, zo Starej Pazovy.  Na 3xĎ zaujali aj hosťujúce súbory – Dramatické štúdio Pečurko z Nového Sadu a Detské divadlo Ochotníček z Púchova zo Slovenska. V konkurencii o odmeny pred porotou a divákmi súperilo až 14 predstavení, čo v porovnaní s uplynulým ročníkom, počas ktorého  vystúpili iba tri súbory, je to ohromný skok dopredu. Reč týchto čísel vari najlepšie svedčí o úspešnom 19. ročníku tohto celomenšinového podujatia Slovákov vo Vojvodine.
 
Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ otvorila Jeho Excelencia Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, s pozdravným príhovorom predstúpila pred účinkujúcich i divákov predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Divadelné hody sa začali predstavením Tŕnikové nové boty v réžii Daniely Legíňovej Sabovej a Ondreja Brnu a v podaní KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca. V prvý deň prehliadky vystúpil i divadelný súbor Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca a zahral Prvú lásku v réžii Jarmily Pantelićovej, Anny Spevákovej a žiackeho kolektívu.
 
K úspechu prehliadky počas jej troch súťažných dní určite prispel projekt Divadelnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM, ktorý pod vedením Jána Makana mal za cieľ vzbudiť záujem pedagógov, aby na základných školách opäť začali nacvičovať divadelné predstavenia. Festivalu prospelo aj zapájanie ďalších subjektov do jeho organizácie – okrem SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v tomto roku sa spoluúčasti na organizovaní podujatia ujali aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Stará Pazova. Manažérom festivalu bol Alexander Bako. Každý z nich sa snažil aby si tento festival skutočne zaslúžil prívlastok "celomenšinový".
 
Zdroj: www.slovackizavod.org.rs