Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta odovzdal osvedčenia o absolvovaní kurzu Letnej univerzity slovenčiny.

 Rektor Univerzity Komenského Karol  Mičieta odovzdal  vo štvrtok  26. júla 2013 v Modre-Harmónii po trojtýždňovom vzdelávaní absolventom Letnej univerzity slovenčiny osvedčenia o absolvovaní kurzu. Letnej univerzity sa zúčastnilo rekordných  76 študentov zo 17 krajín. Najväčšie zastúpenie na 23. ročníku letnej univerzity mali Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, no prišli aj študenti z USA, Kanady, Brazílie či Filipín.

K prítomným sa prihovoril aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Ocenil záujem účastníkov kurzu o štúdium Slovenského jazyka. Pripomenul významné výročia, ktoré  sú pre Slovákov na celom svete výnimočné.  Výročia, ktoré v rôznych dejinných úsekoch pozitívne vplývali na historickú i súčasnú zomknutosť a identitu Slovákov: či už ide o 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie, súčasťou ktorého je naša vlasť, 170. výročie uzákonenia „štúrovskej“ spisovnej slovenčiny, ktorú si vo vienku slovenskosti chránime a zveľaďujeme dodnes, 150. výročie vzniku Matice slovenskej, zohrávajúcej v historických zlomoch Slovákov pozíciu ochrankyne slovenských práv a významnej šíriteľky kultúry a duchovna, ako aj 20. výročie štátnej samostatnosti Slovenska. Doterajší dvadsaťročný vývoj Slovenskej republiky potvrdzujúce životaschopnosť nášho národa a schopnosť všetkých Slovákov naprieč kontinentmi dôstojne a so cťou obhajovať svoje miesto v spoločenstve najvyspelejších národov, ako aj svoju svojskosť a osobitosti, ktorými my, Slováci, prispievame do svetovej pokladnice rozmanitosti kultúr, tradícií, duchovna a intelektuálnych hodnôt,

Slávnostné ukončenie Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry 2013 sa potom nieslo v znamení kultúrneho programu, ktorý prezentovali na pódiu auly vzdelávacieho strediska UK  absolventi letnej študentskej univerzity na spôsob zábavných scénok.