S krajanmi v Českej republike

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa počas viacdňovej pracovnej cesty v Českej republike stretol a rokoval s predstaviteľmi slovenských spolkov a obcí Slovákov v Karlových Varoch, Sokolove, Hradci Králové a Karvinej. Týmto diskusiám predchádzali stretnutia s predstaviteľmi krajanských spolkov a obcí Slovákov v Brne a Prahe.

Spoločným bodom všetkých diskusií bolo posilnenie spolupráce medzi ÚSŽZ a krajanmi v Českej republike, zvýšenie informovanosti o akciách, či už úradu, alebo krajanov. Takisto pri všetkých stretnutiach predseda úradu Milan Vetrák vyslovil podporu kvalitným projektom v oblasti školstva, vzdelávania, kultúrnych podujatí, zachovania kultúrneho dedičstva, informácií a krajanských médií.

Na stretnutí dňa 30. 3. 2012 s krajanmi (konkrétne predstaviteľmi Regionálnej obce Slovákov (ROS) Karlovy Vary a ROS Sokolov) z Karolových Varov a Sokolova v Karlových Varoch (ale nielen na tomto stretnutí, išlo o všeobecný problém všetkých slovenských komunít v celej ČR) rezonovala otázka distribúcie slovenskej tlače, ktorá im chýba. Predseda ÚSŽZ odpovedal aj na otázky ohľadne poskytovania dotácií a podrobne objasnil pravidlá transparentného modelu výberu projektov.

S krajanmi (konkrétne z ROS Hradec Králové) a predstaviteľmi mesta v Hradci Králové dňa 31. 3. 2012 predseda ÚSŽZ Milan Vetrák v srdečnej atmosfére diskutoval o projektoch a akciách krajanov a priblížil im možnosti podpory týchto projektov nielen zo strany úradu, ale aj z grantov Ministerstva kultúry SR a Ministerstva kultúry ČR.
 
V Karvinej sa dňa 1. 4. 2012 stretol predseda úradu Milan Vetrák s krajanmi z ROS v Karvinej. V Karvinej kedysi fungovala jediná slovenská základná škola v ČR, ktorá neskôr zanikla. Aj preto predseda úradu hovoril o možnosti podpory vzdelávania slovenských detí v tomto regióne. So zástupcami krajanov sa dohodol na vzniku pilotného projektu vzdelávacieho centra v slovenskom jazyku, konkrétne by išlo o vyučovanie slovenského jazyka a dejepisu niekoľko hodín týždenne pre deti krajanov.