Školský spolok SOVA vo Viedni pozýva do Baby Clubu

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni pripravuje pre krajanov počas roka množstvo podnetných podujatí vrátane pravidelných aktivít. Do tejto kategórie patrí aj BABY CLUB –  stretnutia rodičov a ich detí z prostredia Slovákov žijúcich vo Viedni či jej blízkom okolí. S jednou aktuálnou ponukou prichádza SOVA aj v týchto dňoch.

Ak máte záujem o pravidelné stretnutia rodičov a detí v približne dvojtýždňových intervaloch s rozmanitým programom, alebo jednoducho na krátky rozhovor, stačí, aby ste sa skontaktovali so Slovenským školským spolkom SOVA. Prvé z takýchto stretnutí sa koná v stredu 23. septembra 2015 od 10.00 do 12.00 h v sídle spolku SOVA.

Ďalšie stretnutia sú naplánované na 7. 10. a 21. 10. 2015 od 10. 00 do12.00 h.

Kontakt a podrobnejšie informácie:

Miriam Cillikova; miriam@hgh-immo.com