Slováci v Chorvátsku na snemovaní v Josipovci prezentujú aj kultúrny potenciál

V prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí sa stalo dobrou a aj vítanou tradíciou, že svoje programové snemovania spájajú aj s výstižnými a prospešnými prezentáciami umenia, beletristickej či vedecko-výskumnej odbornej literatúry. Nebude tomu inak ani v sobotu 14. apríla 2018 v Josipovci Punitovskom, kde sa v miestnom Kultúrnom dome uskutoční od 15.00 h Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku (zahrňuje a zastrešuje činnosť 16 organizácií Matice slovenskej), vrcholnej inštitúcie slovenskej národnostnej menšiny v jej domovskom štáte. Na rokovaní sa zúčastní a krajanov v Chorvátsku pozdraví aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Okrem obligátnych inštitucionálnych a procedurálnych bodov rokovania vrátane preloženej Správy o činnosti, finančnej správy a správy dozorného výboru Zväzu Slovákov v Chorvátsku za rok 2017, sa na valnom zhromaždení rozhodne aj o zmenách štatútu Zväzu a uskutočnia sa aj voľby nového predsedu, podpredsedu a členov dozorného výboru a likvidátora Zväzu Slovákov v Chorvátsku.

V rámci sobotňajšieho programu sa uskutoční aj prezentácia publikácie „Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku“. Prínosná kniha je výsledkom dvojročného terénneho etnologického výskumu. Publikáciu predstavia členovia výskumného tímu FF UKF v Nitre prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a  Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD. Prezentácia sa uskutoční podľa plánovaného projektu Slovenského kultúrneho centra  Našice.