Slováci v Maďarsku slávili v Békešskej Čabe svoj národnostný deň, aj 300 rokov znovu založenia "matky miest slovenskej Dolnej zeme"

Najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) v Békešskej Čabe v sobotu 7. júla 2018. Oslavy boli súčasťou trojdňového festivalu na počesť zakladateľov mesta – Slovákov, ktorí pred 300 rokmi prišli na pozvanie baróna Haruckerna na Dolnú zem, aby ju zaľudnili. O udalosti v Békešskej Čabe, na ktorej sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, informuje portál týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY – www.luno.hu.

Séria podujatí sa začala už v piatok, a to predstavením Divadla Cervinus Teátrum zo Sarvaša Janko Drotár v slovenskom jazyku. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci tradičných Večerí na radnici. Na predstavenie publikácie VÚSM s názvom Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe sa naplnila Slávnostná sieň Radnice. Vyše tridsať štúdií a kratších textov tridsiatich výskumníkov a publicistov zo Slovenska a Maďarska prerozpráva minulosť a súčasnosť dolnozemskej slovenskej metropoly.

Ekumenická pobožnosť sa uskutočnila v Malom evanjelickom kostole a v rámci nej generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik spomínal na sv. Cyrila a Metoda. Pobožnosť koncelebrovali biskup Južného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. Péter Kondor a katolícky farár z Rumunska Ján Mlynarčík. O chvíle umenia sa postarala huslistka Anikó Áchim Kovács. Slávnostné prejavy v kostole predniesli predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a námestník štátneho tajomníka pre národnostné a cirkevné záležitosti Zoltán Fürjes.

Po prejavoch nasledovalo odovzdanie vyznamenaní Za našu národnosť. Podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia CSSM v tomto roku sa mohli tešiť z najväčšieho vyznamenania našej komunity slovenčinárka zo Šarišápu Katarína Huberová Kisgyőriová, riaditeľka čabianskej školy Edita Pečeňová a 26-ročná Ľudová hudba Svrčkovci, za ktorú prevzal ocenenie člen kapely Ferdinand Egyed ml.

Pred galaprogramom Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) s názvom Cez hory, cez doly sa uskutočnilo odovzdanie Ceny Štefana Lamiho, ktorú v tomto roku získal výskumník ľudového tanca, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník Oddelenia výskumu ľudovej hudby a tanca Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied na dôchodku László Felföldi.

V následnom galaprograme sa diváci na Námestí Sv. Štefana mohli tešiť z vystúpenia Folklórneho súboru z PišpekuTanečného súboru Sköcök zo SarvašaPávieho krúžku zo ŠarisápuTanečného súboru Červený mramor z TardošaFolklórnej speváckej skupiny Kvety hút z PálházeTanečnej skupiny Petruška z Ečeru a Dúha z Malého Kereša, spevu Edity Častvanovej Vassovej a hry Ľudovej hudby Suttyomba zo Sarvaša, ktorí mali hrať (a chvíľku aj hrali) na Slovenskom plese na dvore Domu slovenskej kultúry, ten sa však kvôli zlému počasiu nekonal.

Návštevníkov Dňa Slovákov v Maďarsku čakalo aj množstvo sprievodných podujatí, ako napríklad Dolnozemský jarmok za účasti slovenských remeselníkov z Rumunska a zo Srbska na Námestí sv. Štefana, alebo Gazdovský dvor vo dvore a v reštaurácii Domu slovenskej kultúry, kde ich čakala Hrabalova piváreň s výbornými pivami, ale mohli ochutnať aj tradičné slovenské jedlá vďaka aktivistom zoskupených okolo regionálnych centier ÚKSM. Čakalo ich aj potešenie pre oči: čabianske výšivky a tkaniny vystavili v priestoroch Domu slovenskej kultúry a v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu – práce Výšivkárskeho krúžku Rozmarín, viacnásobného laureáta ocenenia Granátové jablko.

Záujemcovia sa mohli zúčastniť aj prehliadky Slovenského oblastného domu spojenej s kultúrnym programom alebo Harruckernovej historickej cesty s desiatimi zastávkami s kultúrnym programom.

(ef)

 

FOTO: IMRICH FUHL

www.oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z BÉKEŠSKEJ ČABY:

https://www.facebook.com/oslovma/