Slováci v Našiciach prezentovali ľudovo-umelecký kumšt tvorivých žien z MS Jurjevac

Pokiaľ sa vám zdá, že slovenská ľudová kultúra už v súčasnosti v chorvátskom prostredí nežije, výstava pod názvom Ručné práce MS Jurjevac vás presvedčí, že tomu tak nie je. Síce v obmenenej podobe, ale predsa, ľudová umelecká výroba ako súčasť ľudovej kultúry žije novým životom medzi členkami výtvarno-folklórnej skupiny Matice slovenskej Jurjevac. Stopy po slovenských tradíciách sú prítomné hlavne v technikách drotárstva a v tvarovaní šúpolia, ako aj v použitých materiáloch.

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka a Európskeho roku kultúrneho dedičstva pripravilo výstavu s názvom Ručné práce Matice slovenskej Jurjevac. Prítomných na úvod privítala riaditeľka Vlastivedného múzea Silvija Lučevnjaková a výstavu predstavila riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Výtvarno-folklórnu skupinu Matice slovenskej Jurjevac predstavila Anđela Majdišová, ktorej pri tejto príležitosti gratuloval k úspešnej činnosti a prezentácii Slovákov v Chorvátsku predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.

Vernisáž, ktorá sa konala v piatok 16. februára, otvoril poslanec pre českú a slovenskú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, a to za prítomnosti ďalších hostí –  členky Rady pre národnostné menšiny, tajomníčky Zväzu Slovákov a predsedníčky Matice slovenskej Markovac Branky Baksovej, predsedníčky Zväzu Čechov Ane-Marie Štruml-Tučekovej, podpredsedu Zväzu Slovákov pre školstvo a informovanie Josipa Krajčiho, vedúcej Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku Ružice Vinčakovej, predsedu Matice slovenskej Jurjevac Franja Drgu, predsedu Matice slovenskej Radoš Zlatka Pucovského, zástupkyne Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Ivanky Prišćovej, vedúcej výtvarnej skupiny Kontrast Matice slovenskej Josipovac Anice Popovićovej a rehoľnej sestričky Renáty Buňovej, ktorá pôsobí v Josipovci Punitovskom. Členky skupiny, ktorých práce výstava prezentuje, počas úvodnej slávnosti zaspievali dve príležitostné piesne.

Výstava ozrejmuje skutočnosť, že táto špecializovaná činnosť ženských ručných prác nezanikla, ba ani nestagnuje. V súčasnosti ju rozvíjajú mnohí jednotlivci, či už na základe bezprostredného poznania prenášaného tradovaním, alebo snáď častejšie prostredníctvom odbornej literatúry a absolvovaním umeleckých kurzov.  Tvorba výtvarno-folklórnej skupiny Matice slovenskej Jurjevac v sebe nesie synkretizmus tradičného a moderného vo výbere a spracovaní materiálov, tém, tvarov, motívov a techník, čím sa utvára nový svet tradičných prejavov v modernom priestore. Silná miera individuálneho tvorivého stvárnenia prítomná v každom predmete odzrkadľuje osobnosť a zručnosť jednotlivých členiek skupiny ako výrobcov prevažne umeleckých, ozdobných, ale aj úžitkových predmetov.

Výtvarno-folklórna skupina Matice slovenskej Jurjevac začala s činnosťou v roku 2012, kedy bola organizovaná prvá drotárska dielňa. V priebehu rokov dielňou prešli mnohí zainteresovaní, súčasný počet členiek je dvanásť žien rôzneho veku.  V súlade so zručnosťou a záujmovou zameranosťou členiek sú zastúpené techniky umeleckej tvorby: drôt, šúpolie, pletenie a tvarovanie papiera, ozdobovanie slamou a špagátom, tvarovanie cestom a FIMO hmotou, vyšívanie, maľovanie na plátno a na sklo, servítková technika. Viac o technikách sa návštevníci výstavy majú možnosť dozvedieť v dvojjazyčnom katalógu v chorvátskom a slovenskom jazyku.

K popularizácii tradičných ľudových výtvarných techník prispievajú aj každoročným uskutočnením Dňa otvorených dverí, kedy si zainteresovaní majú možnosť vyskúšať rôzne techniky ručnej výroby, čo predstavuje jeden zo spôsobov náboru nových členov. K tejto príležitosti Slovenské kultúrne centrum Našice pripravilo dvojjazyčný katalóg v chorvátskom a slovenskom jazyku.

Výstava, konajúca sa s finančnou podporou Zväzu Slovákov, Rady pre národnostné menšiny ChR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Osijecko-baranjskej župy a obce Punitovce, potrvá do 8. marca 2018.

 

SANDRA KRALJOVÁ VUKŠIĆOVÁ

FOTO: AUTORKA