Slováci v Rumunsku pozývajú na Dni Gemelčičky

Miestna organizácia Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku v Gemelčičke pozýva na spoločensko-kultúrne podujatie DNI GEMELČIČKY. Stretnutie krajanov sa koná v nedeľu 4. novembra 2012 od 14.00 h v miestnom Dome kultúry v Gemelčičke (Făgetu).

Gemelčička (okolo 900 obyvateľov) je jednou z najmalebnejších slovenských obcí v Rumunsku, konkrétne v jej bihorsko-salažskej oblasti v centrálnej časti Sedmohradského Rudohoria. Obec je síce bez jedinej asfaltovej cesty, no o to viac pôsobí romantickejšie. Gemelčička je svojou rozlohou aj jednou z najväčších obcí Rumunska (jej celkové územie sa rozprestiera na ploche vyše 42 km2) v susedstve Novej Hute a Šarian. V súčasnosti patrí do komúny Plopiš.

Gemelčička sa pôvodne volala Maďapotok, pretože zem, na ktorú Slováci prichádzali z Oravy, Kysúc a Gemera okolo roku 1811, patrila bohatému magnátovi maďarského pôvodu – Bánffymu. Celé územie tu bolo zalesnené a ľudia sem prichádzali kvôli prísľubu získania pôdy za rúbanie lesa.
 

Podrobnejšie o Gemelčičke na portáli www.slovacivrumunsku.sk 
 
Pozvánka na Dni Gemelčičky

DNI GEMELČIČKY pozvánka