Slováci v Zakarpatsku odhalili pamätnú tabuľu Ľudovítovi Štúrovi

V utorok 18. októbra Slováci žijúci v Zakarpatsku na Ukrajine počas milej slávnosti odhalili v obci Turie Remety pamätnú tabuľu vzdelancovi, národovcovi, politikovi, pedagógovi, novinárovi, literátovi a kodifikátorovi spisovnej slovenčiny Ľudovítovi Štúrovi. Stalo sa tak na znak úcty k jednej z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín.

V obci Turie Remety v Perečinskom okrese ukrajinského Zakarpatska žije početná slovenská menšina, ktorá akt poňala aj ako prihlásenie sa k odkazu Ľudovíta Štúra, najmä v kontexte ochrany, rozvíjania a zveľaďovania slovenského jazyka nielen ako dorozumievacej reči, ale aj ako kľúčového znaku národného povedomia a kultúrneho zázemia, ktorými sa identifikujú Slováci na Ukrajine. Na slávnosti a odhalení pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi, ktorú v obci Turie Remety zhotovili naši krajania aj s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnila Janka Burianová, generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode, predstavitelia miestnych štátnych a samosprávnych orgánov, aktív Užhorodského spolku Slovákov a občania obce.

IVAN LATKO

Predseda Užhorodského spolku Slovákov

 

O aktivitách krajanov v Užhorodskom spolku Slovákov čítajte na:

www.uzhss.sk