Slováci z Maďarska prezentovali v Bratislave vydavateľskú tvorbu: Spoločnosť SlovakUm pri CSSM, Náš kalendár a Ľudové noviny ako na dlani!

O tom, že „kalendárna kultúra“ má celkom prirodzený nárok i ďalej pretrvať, a to aj bez toho, že by o túžbe okázalo bubnovala, dávajú na známosť v lone slovenskej menšiny v Maďarsku inštitucionálne zastrešenej Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku a jej Neziskovou verejnoprospešnou spoločnosťou SlovakUm, ako aj Čabianskou organizáciou Slovákov dve ročenky: Náš kalendár a Čabiansky kalendár. Dobrou tradíciou sa stalo, že sa im dostáva aj náležitej pocty uvedenia do života aj v materskej krajine – na Slovensku. Nebude tomu inak ani v roku 2020, avšak s tým rozdielom, že tentoraz sa prezentácia ročenky Náš kalendár 2020 spája s aktivitami SlovakUm-u a týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, kým Čabiansky kalendár 2020 si celkom prirodzene svoju prezentačnú slávnosť vo výnimočnom roku (Čabiansky kalendár ako fenomén spájajúci všetkých dolnozemských Slovákov pripomenul100 rokov od prvého vydania v roku 1920!) v domácom prostredí v stredu12. februára 2020 v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čaby v predvečer seminára k 30. výročiu vzniku Výskumného ústavu Slovákov v Békešskej Čabe.

Slovenská pedagogická knižnica (SPK) ponúkla svoju čitáreň, aby sa stala v utorok 11. februára dejiskom prezentácie aktivít spoločnosti SlovakUm v Bratislave. O podujatie, ktoré usporiadali spoločnosť SlovakUm, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Občianske združenie Zhoda, prejavilo záujem mnoho Slovákov z Bratislavy i mimo nej. O príjemnom podvečere v Petržalke informuje portál týždenníka Ľudové noviny luno.hu.

Po privítaní riaditeľom SPK Vladimírom Grigarom a zástupkyňou OZ Zhoda Erikou Fajnorovou aktivity, inštitúcie a ciele CSSM predstavila jej predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková. Prítomných pozdravil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo. O fungovaní spoločnosti hovoril konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl a o týždenníku Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY jeho šéfredaktorka Eva Fábiánová. Posledne spomenutí predstavili aj publikačnú činnosť spoločnosti so zvláštnym zreteľom na ročenku Náš kalendár na rok 2020 a reprezentatívnu knihu, zaujímavú najmä pre naše gazdinky – Slovenskú kuchyňu.

 

(ef)

FOTO ANDREA KIŠŠOVÁ, Ľudové noviny, portál luno.hu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28508-tvorba-slovakov-v-ma-arsku-v-bratislave