Slovenská nová vlna v Prahe: krst katalógu fotokumštu

Galéria hlavného mesta Prahy – Dom fotografie GHMP v spolupráci s občianskym združením BONA FIDE a nakladateľstvom KANT srdečne pozývajú na krst katalógu s názvom Slovenská nová vlna 80. léta. Slávnostná prezentácia katalógu sa koná  v rámci vyvrcholenia rovnomennej fotografickej výstavy, predstavujúcej tvorbu ôsmich slovenských fotografov – absolventov pražskej FAMU, ktorí v pražskom Dome fotografie ojedinelým spôsobom ponúkajú návštevníkom vizuálnu koncepciu zrodu príbehu osobností súčasnej slovenskej fotografie.

Krst katalógu SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA 80. LÉTA sa koná vo štvrtok 6. marca 2014 o 18.00 h v Dome fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1.

Projekt výnimočnej výstavy slovenských fotografov, ktorou Galéria mesta Prahy otvorila v decembri 2013 Dom fotografie, finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Výstava potrvá do 16. marca 2014, takže ak plánujete cestu do Prahy, neobíďte ju. Najmä v súvislostiach, že výstava vzbudila mimoriadne pozitívny ohlas tak v odborných kruhoch, ako v návštevníckom záujme.

V pražskom Dome fotografie prezentujú svoju tvorbu  Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga a Peter Župník. To sú oni, ktorí vytvorili SLOVENSKÚ NOVÚ VLNU 80. ROKOV. Pokochať sa ňou môžete až do 16. marca 2014.