Slovenská veselica v Užhorode – tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v Užhorode – v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, uskutočnila tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2017, ktoré patrí obsahom a významom k vrcholným podujatiam zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou štátnou administratívou.

Slávnosť sa konala v areáli Zakarpatského múzea ľudovej architektúry a života. Podujatiu dominovala nádherne vyzdobená scéna zvýraznená slovenskou a ukrajinskou symbolikou. Celý areál spestrovali brezina, vlajky, rôznofarebné stužky a kvety. Stánky ponúkali návštevníkom rôzne dobrôtky od výmyslov sveta, nápoje, kávu.

O druhej popoludní zazneli fanfáry, Modlitba za Ukrajinu. Moderátori v  slovenskom a ukrajinskom kroji v oboch jazykoch privítali účastníkov, interpretov a hostí. Organizátorov potešila prítomnosť gubernátora Zakarpatskej oblasti Henadija Moskaľa, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku, generálneho konzula SR v Užhorode Miroslava Mojžitu, primátora mesta Užhorod Bohdana Andrijiva, predsedu Ústrednej rady Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR Petra Sokola, predsedu okresnej organizácie Matice slovenskej z Michaloviec  Jána Eštoka, riaditeľa Múzea ľudovej architektúry a života Vasiľa Kocana, predsedu Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine Jozefa Hajniša a ďalších. V mene Oblastnej štátnej administratívy privítal účastníkov veselice v slovenskom jazyku gubernátor Henadij Moskaľ, ktorý zároveň odovzdal vyznamenania piatim aktivistom Matice slovenskej v Ukrajine. Prítomných oslovili prívetmi aj Peter Prochácka, Bohdan Andrijiv, Peter Sokol a Jozef Hajniš.

Následne sa v programe rozkrútil kolotoč hudby, spevu a tanca. Na pódiu sa postupne predstavili Národný vokálno-choreografický súbor „Slovenka“ Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), detský ukážkový tanečný súbor  Perečínskeho okresného domu kultúry „Turianska dolina“ z obce Turie Remety (kolektívny členy Matice slovenskej v Ukrajine), Národný vokálny súbor Veľkoberezňanského okresného domu kultúry „Liptáci“ (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), súbor „Ružička“ Užhorodskej špecializovanej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), detský tanečný súbor „Naša fajta“ zo Storožnice, detský folklórny súbor „Rodina“ z obce Turie Remety, folklórny súbor „Hutnícke večierky“ z obce Rodniková Huta Svaliavského okresu, Národný súbor „Beťáry“  z obce Storožnica, Vokálny súbor „Huťanočka“ z obce Huta Užhorodského okresu,  folklórny súbor „Kamarátky“ z obce Antalovce, folklórny súbor „Radovanka“ z obce Turie Remety, folklórna skupina „Remetskí hudáci“ Perečinského okresu, Národný vokálny súbor „Užanka“ Užhorodského okresného odboru kultúry, súbor „Folklórny prameň“ Užhorodskej národnej univerzity, ženská folklórna spevácka skupina „Harčarki“ z Pozdišoviec zo Slovenska, sólisti a duetá. Zaznel aj nádherný pozdrav z Bratislavy, ktorý priniesli na pódium spevom a hrou na flautu sestričky Bolerácove.

Všetky zúčastnené súbory boli odmenené darčekmi od OŠA a Matice slovenskej v Ukrajine a ďakovnými listami od organizátorov. Celkovo v programe, ktorý trval viac ako štyri hodiny, účinkovalo 22 súborov a takmer 250 účinkujúcich. Počas slávnosti pripravili organizátori aj sprievodné podujatia – výstavu diel ľudových umelcov Zakarpatska, deti sa mohli do sýtosti vyžiť rôznymi atraktivitami. Pre všetkých účinkujúcich a hosti bolo pripravené občerstvenie.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentoraz sme spoločne prežili dôstojnú prezentáciu slovenskej kultúry na Ukrajine. Vysoko si ceníme významnú podporu slovenskej komunity v tomto neľahkom pre Ukrajinu období. Pri tejto príležitosti úprimne ďakujeme Oblastnej štátnej administratíve, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, riaditeľovi Múzea ľudovej architektúry a života Vasiľovi Kocanovi, honorárnemu konzulovi SR Olehovi Adamčukovi, ako aj  všetkým aktivistom Matice slovenskej v Ukrajine za významnú podporu a pomoc v príprave podujatia, súboru „Harčarky“ zo Slovenska za ich pozdrav a účasť na slávnosti.

Matica slovenská na Zakarpatsku