Slovenské ľudové slávnosti v USA

Slovenská Národná Alliancia

Pozýva všetkých priaznivcov na 10. ročník

Slovenských ľudových slávností
 

Druhú májovú nedeľu t.j. 8. mája 2011. Začiatok o 12:00 hod., svätou omšou, celebrovanou Fr. Marekom Sitárom.

Adresa: The Village of Bridgeview Community Center 7900 S. Oketo Ave., Bridgeview, IL 60455 Občerstvenie: slovenská zabíjačka

Vstupné: dospelí $20, seniori $10, deti a mládež zdarma

V programe vystúpia:

· folklόrny súbor Šarišan z Detroitu

· detský folklόrny súbor Veselička z Chicága

· žiaci Školy slovenského jazyka

· slovenské deti pri kostole Sv. Germaine

· talentované deti slovenskej komunity

Medzi vzácnymi hosťami bude aj arcibiskup Ján Sokol

informácie: (708) 785-6500; e-mail: jurcikg@gmail.com