Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci

Slováci na Dolnej zemi každoročne organizujú Slovenské národné slávnosti (SNS), ktoré sa konajú v Báčskom Petrovci, v kultúrnom a spoločenskom stredisku Slovákov žijúcich v Srbsku.
V poradí 49. SNS sa uskutočnia v období od 6. 8. do 8. 8. 2010. Spoluorganizátormi týchto SNS sú Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Obec Báčsky Petrovec.