SLOVENSKÉ ZVESTI, časopis Slovákov vo Švajčiarsku, ponúka podnetné čítanie

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku vydávajúce v Zürichu krajanský časopis SLOVENSKÉ ZVESTI už v ich 46. ročníku prezentuje v týchto dňoch v poradí druhé číslo informačno-publicistického periodika v roku 2015. Slovenské zvesti aj tentoraz prinášajú na 12  stranách veľa podnetné, inšpirujúce a aj krajansky povzbudzujúce.

Zodpovedná redaktorka Eva Solmošiová z obsahu tohto čísla upozorňuje zvlášť nielen na množstvo zaujímavých informácií zo života a aktivít Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku, ale aj pútavé pozvánky na pripravované krajanské podujatia. Prirodzene, že všetkým, ktorí si roztvoria SLOVENSKÉ ZVESTI  2/2015 v elektronickom formáte PDF, zároveň želá Mgr. Eva Solmošiová zo Združenia Slovákov vo Švajčiarsku v mene všetkých, ktorí sa na príprave tohto čísla podieľali, aj príjemné čítanie.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI  2/ 2015