Slovenské zvesti spomínajú na Vojta Markuša

SLOVENSKÉ  ZVESTI prinášajú pravidelne zaujímavé informácie o aktivitách slovenskej komunity v Melbourne. Informačný bulletin vydáva Asociácia Slovákov vo Viktórii, aktuálne vyšlo v tomto roku druhé číslo. V obsahu sa dozviete veľa zaujímavých a hodnotných informácií, ale aj príbehov, profilových čŕt významných krajanov, žijúcich v tejto časti Austrálie.

V tomto čísle dávame do pozornosti Spomienku na život Vojta Markuša, reportáž o tom, čo sa deje v Slovenskej detskej besede, v seriáli o Slovákoch v zahraničí SLOVENSKÉ ZVESTI predstavujú Johna Daniela Hertza.

Prirodzene, v čísle sa toho dočítate podstatne viac!

 

SLOVENSKÉ ZVESTI