Slovensko, krajina v srdci Európy 2017: súťaž pre výtvarné talenty

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva na Sklenárskej ulici v Bratislave si slovami jej riaditeľky Mgr. Alžbety Lehotskej dovoľuje osloviť riaditeľov a pedagógov škôl, ako aj pedagogických pracovníkov vzdelávacích zariadení v slovenskom zahraničí, aby sa ich žiaci aktívne zapojili do výtvarnej súťaže „Slovensko, krajina v srdci Európy 2017“. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizuje Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava. Záštitu nad súťažou prevzal minister školstva pán Peter Plavčan.

Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie detí a mládeže od materských až po stredné školy. Témy tohto ročníka sú venované 300. výročiu narodenia Márie Terézie. V prílohe si potenciálni záujemcovia nájdu propozície a prihlášku do súťaže.

Pre zaujímavosť uvádzame, že v predchádzajúcich ročníkoch do súťaže prispeli krásnymi výtvarnými prácami deti a žiaci z Austrálie, Francúzska, Írska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a z ďalších štátov so slovenskými národnostnými menšinami a komunitami, pričom mnohí ocenení boli pozvaní aj na vernisáž a slávnostné vyhlásenie súťaže do Bratislavy.

Uzávierka súťaže je 20. septembra 2017. Deti a mladých ľudí zo zahraničia pravidelne pozývame na vyhodnotenie súťaže a vernisáž najúspešnejších prác do Bratislavy. 

 

Tešíme sa na práce Vašich žiakov 

S pozdravom   

Mgr. Alžbeta Lehotská, predseda odbornej komisie                                                      

________________________________________________                                                           

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Sklenárova 7

824 89 Bratislava

SLOVAKIA

tel.: + 421 2 53414615

e-mail: skola@zsssvba.skscenickevytvarnictvo@gmail.com

 

PODROBNÉ INFORMÁCIE:

http://www.zsssvba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=23%3Aslovensko-krajina-v-srdci-europy&catid=10%3Aine&Itemid=36