Slovensko-maďarský dialóg a odporúčania zmiešanej komisie pre menšiny v Budapešti

Slováci v Maďarsku by mohli čoskoro písať svoje krstné mená i priezviská v maďarských dokladoch so slovenským pravopisom a na Prešovskej univerzite zriadia ústav maďarského jazyka a kultúry. To sú len dva hmatateľné príklady z dlhého radu odporúčaní, ktoré pre vlády Slovenskej republiky a Maďarska pripravila slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre záležitosti menšín.

V poradí 13. zasadnutie zmiešanej komisie sa uskutočnilo vo štvrtok 3. novembra 2016 v Budapešti. O tom, aké odporúčania v slovensko-maďarskom dialógu prijala v rámci rozvoja vzťahov dvoch susedných krajín skrze podpory národnostných menšín, priblížil v spravodajstve Rádia Slovensko RTVS stály spravodajca v Budapešti Gregor Martin Papuček.

Stiahnuť audio súbor

 

Na titulnej fotografii:

Gregor Martin Papuček, dlhoročný spravodajca RTVS v Budapešti.

Foto: ĽUDO POMICHAL