Slovenskosť zaplesá v plnej kráse na 42. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey

Zachovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, ktoré naši predkovia v rôznych prostrediach sveta založili ako trvalý klenot slovenskosti a prítomnosti Slovákov od priestranstiev Dolnej zeme v juhovýchodnej Európe naprieč jej západnou časťou, cez USA a Kanadu, južnú Ameriku až po austrálsky Melbourne, patrí vedno s ochranou, rozvíjaním a šírením materinského jazyka ku kľúčovým aspektom života slovenských komunít v krajanskom svete. Na území USA patrí ku každoročnému vrcholu  prejavov spolupatričnosti Slovákov na severoamerickom kontinente Festival slovenského dedičstva v New Jersey. V sobotu 22. septembra 2019 sa uskutoční už jeho 42. ročník, na ktorý zavíta aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program festivalu sa v sobotu začne o 10.00 h gréckokatolíckou svätou omšou, po nej bude nasledovať program Od detstva k svadbe, ktorý pripravujú slovenské školy Lipka Akademy a Domovinka.  Pri tejto príležitosti sa predstaví s bohatým kultúrno-umeleckým programom aj domáci folklórny súbor Limbora z New Yorku, tiež hostia zo Slovenska – obľúbené hudobné formácie Cigánski diabli a Drišľak. Festival slovenského dedičstva patrí k najvýznamnejším podujatiam Slovákov v Amerike a jeho cieľom je podporovať a udržiavať záujem o slovenskú kultúru v prostrediach Slovákov žijúcich v Amerike.

V tomto kontexte sa na účastníkov a hostí 42. ročníka Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey obrátil aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, svojimi myšlienkami predostretými v príhovore v bulletine k festivalu: „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého poslaním je posilňovať spolupatričnosť Slovákov žijúcich v zahraničí, dlhodobo podporuje festival, keďže svojou podstatou symbolizuje, stelesňuje a prezentuje na americkom kontinente slovenskú prítomnosť, ktorej korene siahajú do vysťahovaleckého obdobia konca XIX. storočia. Som rád, že Slovenská liga v Amerike a jej členovia spolu s ďalšími slovenskými združeniami v USA, do ktorých aktivít sa zapájajú aj mladé generácie Slovákov, tu dôstojne reprezentujete slovenskú kultúru vrátane jej duchovných rozmerov, ľudových tradícií, jedinečnej gastronómie i športovej vitality.

Všetci, ktorí svojou činnosťou prispievate k šíreniu dobrého mena Slovákov a Slovenska a osobitne tí, ktorí tak činíte vo svojom voľnom čase, si zaslúžite úctu, rešpekt i poďakovanie. Účasť štátnych a vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky na tomto podujatí zdôrazňuje význam väzieb s materským Slovenskom. Zároveň je prejavom uznania aktivít slovenskej komunity v USA v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania a kultúry, ktoré sa tu realizujú aj s podporou Slovenskej republiky. 

Verím, že 42. ročník Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey sa zaradí k podujatiam, ktoré prispievajú k posilňovaniu súdržnosti a vzájomnej pomoci medzi Slovákmi na území Spojených štátov amerických na vlastný prospech i úžitok domovskej krajiny, ako aj na potešenie Slovenska, ktoré navždy zostáva ich materských prístavom.“