Špičkoví odborníci – Slováci z domova i zo zahraničia – sa podieľajú na vzniku superportálu, ktorý spojí elitné krajanské portály pod jednou online strechou

Tlačová beseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 11.10.2011 o 13.00 hod.

Dom novinárov, malá zasadačka (1. poschodie), Župné námestie 7, Bratislava

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva na tlačovú besedu pri príležitosti konania odborného seminára SLOVAK CONNECTION 2011 – SLOVENSKÉ PREPOJENIE 2011.

Organizátori a pozvaní hostia budú informovať o odbornom seminári, na ktorom sa hovorilo o súčasnom stave, výzvach, trendoch, východiskách a víziách komunikácie slovenského krajanského sveta so Slovenskom prostredníctvom internetových médií a vzájomného informačného interaktívneho online prepojenia. Podujatie sa vedie v duchu otvoreného fóra, jeho ťažiskom je kombinácia odborných prezentácií s následnými diskusiami prevádzkovateľov, technologických odborníkov, manažérov, editorov a publicistov krajanských webových portálov aj odborníkov pôsobiacich na Slovensku.

Slovak Connection 2011 je historickým okamihom a prvým krokom k zrodu jedinečného internetového portálu združujúceho všetkých Slovákov žijúcich mimo Slovenska, ktorí sú stále spätí so Slovenskom a pomáhajú, informujú a inšpirujú svojich krajanov cez webové a digitálne kanály. Účastníci tohto tvorivého stretnutia predostrú posolstvo o tom, že dozrel čas na vznik krajanského superportálu a na praktické informačno-mediálne prepojenie Slovákov žijúcich v zahraničí s domovinou.

Najskôr bola myšlienka, zveľaďujúca ducha. Až po nej prišiel „klik“.


Hostia:
JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Dušan Mikolaj, koordinátor seminára, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Imrich Fuhl, Maďarsko

Maroš Karabinoš, Írsko

Ivana Sendecká, NGLS, Slovenská republika