Stála konferencia 2002 – Fotoarchív

Business Forum

"SK2002_1"
Z rokovania Business Fóra

"SK2002_2"
PETER BRŇO (štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR), CLAUDE BALÁŽ, JÁN JURSA (riaditeľ Odboru medzinárodných ekonomických organizácii MZV SR)

1. rokovací deň

"SK2002_3"
RUDOLF SCHUSTER
prezident SR

"SK2002_4"
ĽUBOMÍR FOGAŠ
podpredseda vlády SR pre legislatívu

"SK2002_5"
CLAUDE BALÁŽ
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov

"SK2002_6"
ĽUBO ROMAN
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

"SK2002_7"
JOZEF MARKUŠ
predseda Matice slovenskej

"SK2002_8"
JÁN SOKOL
arcibiskup trnavský a metropolita katolíckej cirkvi v SR

"SK2002_9"
ĽUBOMÍR FOGAŠ, DUŠAN KLIMO

"SK2002_10"
MILAN GACÍK (štátny tajomník MK SR), JAROSLAV CHLEBO (štátny tajomník MZV SR), PETER WEISS (predseda zahraničného výboru NR SR)

2. rokovací deň
Z rokovania sekcií

"SK2002_11"
Sekcia organizačná a legislatívno-právna

"SK2002_12"
Sekcia kultúrneho dedičstva a umenia

"SK2002_13"
Sekcia vedy, školstva, mládeže a športu

"SK2002_14"
Sekcia mediálna, informačná a edičná

"SK2002_15"
Sekcia vzťahov a spolupráce medzi SR a slovenským zahraničím

Z rokovania Mandátovej a Návrhovej komisie

"SK2002_16"
DUŠAN KLIMO (Nemecko), VALÉRIA COMPERNOLLE (Belgicko), JOZEF HAJNIŠ (Ukrajina), JÁN FUZIK (Maďarsko)   

"SK2002_17"
PETER LIPTÁK (ČR), ARISTID ZELENAY (Švajčiarsko), DUŠAN DAUČÍK (Švédsko), PAVOL HLÁSNIK (Rumunsko)

"SK2002_18"
VLADIMÍR SKALSKÝ (ČR), JÁN HANÍK (Juhoslávia)

"SK2002_19"
MILAN ČUBA (USA), PETER LIPTÁK, ARISTID ZELENAY

"SK2002_20"
Predsednícky stôl

"SK2002_21"
Z rokovania o stanovách

"SK2002_22"
MILAN GACÍK, STANISLAV MIČEV (zástupca Združenia nezávislých expertov)

"SK2002_23"
Tlačová konferencia. CLAUDE BALÁŽ, ĽUBOMÍR FOGAŠ, DUŠAN KLIMO (predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí), JURAJ ČERVENÁK (podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí)