Storočnica Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v znamení pocty slovenskosti a hrdosti na predkov na Dolnej zemi

Hoci bohatý program Slovenských národných slávností sa začal ešte počas tzv. „predslávnosťových dní“, ako im vojvodinskí Slováci vravia, samotné oficiálne otvorenie sa konalo v piatok 9. augusta 2019 od 20.00  h v Dome kultúry v Báčskom Petrovci za prítomnosti početných vzácnych hostí zo Srbska i Slovenska vrátane premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho.

Otvárací program 58. Slovenských národných slávností s názvom 100 rokov s národom, v národe, pre národ bol poznačený veľkou návštevnosťou. Kultúrno-umelecký program, ktorého tvorcom bol režisér Miroslav Benka (tohto roku zároveň ocenený plaketou NRSNM za prínos v kultúre), predstavoval prvú časť otváracieho ceremoniálu. V inscenácii účinkovali ochotnícki divadelníci zo slovenských vojvodinských lokalít. Celkový umelecký prednes symbolizoval príchod Slovákov na Dolnú zem.

Druhú časť programu tvorili príhovory organizátorov slávností a hostí. V úvode sa prihovoril predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý privítal prítomných ministrov, primátorov, starostov a všetkých predstaviteľov náboženských a  politických inštitúcií. Následne s príhovormi nasledovali predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević.

Záverečnú časť predstavoval dojímavý príhovor premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa v mene Vlády SR poďakoval organizátorom SNS a nakoniec dodal: „Drahé Slovensky a Slováci, milí krajania, vy ktorí žijete tu na Dolnej zemi, ste naozaj dobrí ľudia, a ja Vám zo srdce želám, aby sa Vám tu vo Vojvodine, v Srbsku naďalej dobre, pokojne a hlavne šťastne žilo“. Záverečný príhovor patril predsedovi vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny Igorovi Mirovićovi.

Otvárací program Slovenských národných slávností aj tohto roku mali diváci možnosť sledovať aj v priamom prenose RTV Vojvodiny 2.

 

Poetka Viera Benková poctená

Pamätnou medailou ÚSŽZ

V rámci SNS, v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v sobotu10. augusta 2019 počas 58. ročníka Slovenských národných slávností,  prezentovali 10 nových titulov slovenských  autoriek. Tradičné podujatie sa uskutočnilo vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, kde Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, privítala hostí, autorky a prítomných.

Medzi vzácnymi hosťami uviedla aj Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  ktorý pri tejto príležitosti Viere Benkovej odovzdal osobitné uznanie k jej 80. narodeninám a jej veľkému celkovému príspevku v literárnej tvorbe. Po krátkom príhovore udelil Ján Varšo poetke, publicistke a jednej z kľúčových osobností literatúry nielen v priestoroch Vojvodiny a celej Dolnej zeme, ale aj z aspektu jej významovosti a prínosu tvorby v materskej krajine – na Slovensku, Pamätnú medailu ÚSŽZ za rozvoj slovenskej literárnej tvorby v prostredí Slovákov vo Vojvodine i v materskej krajine, ako aj za jej osobný vklad k uchovávaniu národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Srbsku.

Desať nových titulov

V tomto roku odprezentovali 10 nových titulov žien autoriek, ktoré  väčšinu  vydalo SVC, jednu knihu MOMS Petrovec a jednu zase vydala Anna Bobošová, jednu Zuzana  Ďurišová, jednu Novinovo –vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a jednu knihu zo zahraničia z Rumunska, vydavateľstvo Ivana Krasku.

Tentoraz to boli knihy: Zdenka Valentová – Belićová: Imigranti v babylonskej veži,   Anna Bobošová (Bartošová): Môj život s podnázvom Pamäti Andreja Boboša, prvého obchodníka v Kovačici z radov Slovákov, uvedomelého člena pomerne veľkej rodiny Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, národovca a dobrodinca, Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu, Anna Bagľašová a Vladimír Valentík: Divadlo v Aradáči k 130. výročiu, Zuzana Ďurišová: Moje modlitby, Zdenka Obšustová a Elenka Haníková: Zachovajme od zabudnutia – Tradičný odev žien v Padine, Katarína Mosnáková-Bagľašová: Každý deň sa niečo nové naučím, Ako sa pevná linka Inka hrala s mobilom, Anna Karolína Dovaľová: Milé deti anjel letí Ľudmila Stupavská – Berediová: Julinkine uspávanky.

Knihy predstavili aj dve moderátorky Mária Gašparovská a Elenka Lončarová ( detská literatúra). Úryvky z prezentovaných kníh Miriam Murtínová, Andrea Lomenová – Sabová, Daniela Đukićová. Pri tejto príležitosti hudobno-spevácke ukážky predviedli Iveta Kováčová, Jana Galasová, Tijana Nemogová a Vladimir Halaj.

Na vydarenom podujatí sa zúčastnila aj Eva Kolárová zo Starej Ľubovne zo Slovenska, ináč organizátorka súťaže Vansovej Lomnička, ktorá v rámci spestrenia programu predniesla aj dcérinu báseň.

 

Na slávnostnom zasadnutí NRSNM udeľovali ceny

Hudbou a spevom Komorného zboru Zvony a sólo prednesom Juraja Súdiho piesne Domov, za prítomnosti vzácnych hostí a členov NRSNM vo štvrtok 8. augusta podvečer vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec usporiadali slávnostné zasadnutie.

Pred programom slávnostného zasadnutia sa prihovorila a menovite vzácnych hostí pozdravila predsedníčky NRSNM Libuška Lakatošová. Pritom podotkla, že toto zasadnutie NRSNM bude mať slávnostný charakter a bude sa konať v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny Slovenských národných slávností. Počas slávností Národnostná rada snemuje a svoje ceny udeľuje už od roku 2013. Udeľovaním cien NRSNM sa snaží podporovať prácu, činnosť a najmä výsledky  dosiahnuté v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V rámci slávnostného udeľovania cien predsedníčka Libuška Lakatošová odovzdala tieto ceny: plaketu za prínos v oblasti kultúry kultúrnemu dejateľovi, profesionálnemu režisérovi a hercovi  Miroslavovi Benkovi, plaketu NRSNM za prínos v oblasti informovania – Televízii Petrovec, prebral ju Rastislav Struhár ml.,  plaketu  k 50. výročiu festivalu Divadelný vavrín, ocenenie prevzal Zdenko Uheli, predseda Organizačno-správnej rady Divadelného vavrína.

Dve ceny ku storočniciam boli udelené Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a Matici slovenskej v Srbsku ku storočnici slávností. Plaketu NRSNM za prínos v oblasti vzdelávania Libuška Lakatošová odovzdala Anne Medveďovej, riaditeľke GJK. Cenu NRSNM Matici slovenskej v Srbsku pri príležitosti 100 rokov od prvých slávností prijal predseda MSS Ján Brtka.

Slávnostné zasadnutie NRSNM hudbou skrášlili: Komorný zbor Zvony zo Selenče a vynikajúca speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice.V záverečnej časti zasadnutia odzneli príhovory hostí.

Na slávnostnom zasadnutí NRSNM privítali aj viacerých vzácnych hostí, medzi ktorými boli Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Milinka Chrťanová, námestníčka pokrajinského Sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Edita Pečeňová, zastupiteľka Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Srđan Simić, predseda Obce B. Petrovec, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, bývalá predsedníčka NRSNM, riaditelia inštitúcií, škôl, členovia NRSNM, hostia z ďalekého zahraničia a ďalší hostia SNS.   

 

ZDROJ:  Hlas ľudu – hl.rs

Autori: MIROSLAV PAP, ANNA LEŠŤANOVÁ, KATARÍNA GAŽOVÁ

Foto: Miroslav Pap, Anna Lešťanová, Katarína Gažová