Stretnutie s ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom

15.00 h – Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák bude v Bratislave rokovať s ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom o spolupráci ÚSŽZ a MK SR, koordinácii pri výkone štátnej politiky a o aktualizácii koncepcie štátnej politiky starostlivosti o zahraničných Slovákov

18.00 h – Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa v Bratislave zúčastní na slávnostnej prezentácii knihy "Slováci v Srbsku z aspektu kultúry"