Svetové združenie Slovákov v zahraničí rokovalo v Budapešti

Strešná organizácia Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodla v Budapešti o zriadení orgánu slovenských politických zástupcov z jednotlivých krajín, diskutovala aj o požiadavkách krajanov do ďalšieho volebného obdobia a vyzvala ich v tomto smere k čo najvyššej účasti na voľbách.  Výkonný výbor Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) sa zišiel v pondelok 29. februára 2016 pod vedením predsedu združenia Vladimíra Skalského v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na pozvanie predsedníčky CSSM a výkonnej tajomníčky SZSZ Alžbety Hollerovej Račkovej. Účastníkov z Európy a zámoria následne pozval na čašu vína do svojej rezidencie veľvyslanec SR v Budapešti Rastislav Káčer.

Medzi najdôležitejšie výsledky rokovania patrí zriadenie orgánu tvoreného slovenskými zástupcami v národných parlamentoch a iných vysokých verejných funkciách v jednotlivých krajinách. V Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku majú krajanské komunity nárok na svoje zastúpenie v parlamentoch. Aj v celom rade ďalších krajín ako je Srbsko, Ukrajina, USA či Česko je však veľké množstvo Slovákov vo vysokých politických funkciách, i keď pod egidou jednotlivých politických strán. Na čelo tohto nového telesa menoval výkonný výbor predsedu parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku a bývalého podpredsedu SZSZ Jána Fuzika

Výbor aktualizoval aj zloženie svojich odborných komisií, prerokoval konanie svojich dôležitých podujatí, medzi nimi Dní slovenského zahraničia, tentoraz v Rumunsku, zasadnutia Ekumenickej duchovnej rady v Selenči v Srbsku, či Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhošťom v Česku. Rozhodol tiež o spolupráci pri zriadení Svetového kalendára Slovákov či o udelení prvých Cien M. R. Štefánika ako najvyššieho ocenenia združenia. Medzi ocenenými, mená ktorých sú dosiaľ tajné, majú byť i dve hlavy štátov, rovnako ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov krajanského života vo svete.

Výkonný výbor Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa zaoberal aj požiadavkami, ktoré vzniesol pred voľbami voči všetkým slovenským politickým stranám. Medzi nimi je navrátenie úrovne dotácií krajanom aspoň na úroveň 1,3 mil. eur, čo zodpovedá aj staršiemu uzneseniu vlády, podpora zriadenia Centra slovenského zahraničia v Bratislave, ktoré je strategickým projektom združenia, prostredníctvom ktorého chce trvalo prezentovať kultúru krajanov v hlavnom meste SR, a nechýba medzi nimi ani znovuzriadenie Komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore Národnej rady SR a komfortnejšie voľby zo zahraničia. Výkonný výbor SZSZ konštatoval, že na voľby poštou sa zaregistrovalo vyše 20-tisíc Slovákov zo zahraničia, čo je takmer trojnásobný nárast oproti predchádzajúcim voľbám, pričom odhaduje, že ďalších viac než 30-tisíc krajanov pricestuje voliť na Slovensko.

 

ZDROJ: SZSZ