Televízne a rozhlasové vysielanie pre Slovákov vo svete


Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák 11. októbra 2011 rokoval s generálnou riaditeľkou Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Miloslavou Zemkovou o formách možnej spolupráce. Rokovania vychádzali z uznesenia vlády SR  č. 625 zo 17. septembra 2008, ktoré uložilo ÚSŽZ v spolupráci s generálnym riaditeľom Slovenskej televízie pripraviť do 30. júna 2010 televízne vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Keďže táto úloha nebola zatiaľ splnená, predseda ÚSŽZ inicioval 2. júna 2011 pracovné stretnutie  s riaditeľom Sekcie programu RTVS Ľubošom Machajom, na ktorom spoločne hľadali riešenie. Zásadná transformácia tejto verejnoprávnej inštitúcie však neumožňuje vyčleniť prostriedky na finančne náročný projekt ani v súčasnosti. M. Vetrák preto pri rokovaní s M. Zemkovou zisťoval možnosti, ktorými by Slovenská republika mohla reálne prispieť k možnostiam prijímania rozhlasového a televízneho signálu Slovákov v zahraničí. Časti pracovného rokovania sa zúčastnili aj podpredseda Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Dušan Klimo z Nemecka a členka tohto zboru zodpovedná za oblasť rozhlasového a televízneho vysielania do zahraničia Božena Farhatová z Libanonu.

Slováci žijúci v zahraničí sa aktuálne môžu prostredníctvom internetovej stránky Slovenského rozhlasu (www.rozhlas.sk) pripojiť na priame vysielanie deviatich rádií.  Vzorovým príkladom je Rádio Devín, ktoré 24 hodín vysiela kvalitnú hudbu, pôvodné i prekladové literárne diela, rozhovory, diskusie a iné žánre. Na rádiu Junior sú pestré programy pre deti a mládež, na Rádiu Litera literárne a dramatické programy. Cez internet si mnohé archívne televízne programy možno pozrieť na www.stv.sk. ÚSŽZ chce po spustení svojho internetového portáluprepojenie komunikačných platforiem na weby týchto verejnoprávnych médií, aby prístup a pripojenia k nim boli čo najjednoduchšie.

Na rokovaní s generálnou riaditeľkou RTVS predseda ÚSŽZ dohodol všeobecný rámec budúcej spolupráce na úrovni expertov oboch inštitúcií s tým, že rokovania budú priebežne pokračovať. ÚSŽZ napríklad predloží vhodné typy na rozhlasových a televíznych tvorcov z radov zahraničných Slovákov, ktorí by mohli pôsobiť ako vyslaní redaktori pre verejnoprávne médiá v SR. Navrhne zoznam významných slovenských osobností, ktorých tvorivá činnosť či osobné životné príbehy sú vhodné na profilové či reportážne spracovanie, čím by sa prispelo k ich dôvernejšiemu spoznávaniu.

Aktuálnou požiadavkou je digitalizácia starších materiálov o krajanoch archivovaných v rozhlase a televízii – tá si však žiada odborné kapacity a materiálne náklady, ÚSŽZ však bude rokovať o bezplatnom prístupe k tým častiam zlatého fondu, ktoré sú už autorsky vysporiadané a digitalizované, aby ich mohol následne sprístupniť slovenskému zahraničiu.