Tvorivá súťaž pre žiakov o slovenčine a Slovensku, v ktorej ocenili aj deti krajanov, pozná najlepších v jej 23. ročníku

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom roku 2014/2015 zapojili v poradí už do 23. ročníka celoštátnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Autori prác, ktoré odborná porota vyhodnotila ako najlepšie, si vo štvrtok 4. júna už tradične v Nových Zámkoch prevzali ocenenia za svoje literárne diela. Spoluorganizátorom stále obľúbenejšej tvorivej súťaže najmladšej generácie Slovákov doma i naprieč krajanským svetom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorého mene blahoželal krajanským deťom počas slávnostného spoločenského programu Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.

Do súťaže sa tento školský rok zapojilo 96 základných a stredných škôl z celého Slovenska, zo zahraničia prišlo 103 prác. „Celkovo sme zaznamenali až 415 súťažiacich. Je to neuveriteľné číslo. Čo je však oveľa vzácnejšie, že to nie sú len deti žijúce tu, u nás na Slovensku, ale že sa do nej zapájajú deti zo zahraničia. Myslím si, že organizátori môžu byť hrdí a pyšní, že o túto súťaž je taký záujem,“ skonštatoval na odovzdávaní cien primátor Nových Zámkov Otokar Klein. Práve on, ešte pred svojím „primátorovaním“, ako člen Opery SND aj spoločne so speváckym kolegom Martinom Babiakom, bol súčasťou kultúrneho programu mimoriadne inšpiratívneho podujatia v Nových Zámkoch v uplynulých rokoch. Rovnako ako aj recitátor Juraj Sarvaš, ktorý aj v tomto roku pripomenul prítomným žiakom, ich učiteľom, ako aj hosťom podujatia (okrem ÚSŽZ tu mali dôstojné zastúpenie aj ďalší organizátori súťaže – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, ako aj Matica slovenská, v menej ktorej dával jednu z hlavných cien súťaže jej predseda Marián Tkáč) priamo na námestí pod sochou národovca a kňaza Antona Bernoláka dar, posolstvá a hodnoty, ktoré nám náš materinský jazyk – slovenčina dáva od malička do ľudskej a intelektuálnej výbavy.

Zo zahraničia sa do súťaže sa v tomto ročníku zapojili krajania – žiaci škôl zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska a USA. „Zo zámoria získalo cenu dievčatko z New Jersey a je veľmi pekné, že si ju prišla osobne prevziať. Deti z iných krajín bývajú často ocenené. Mali sme tu Kanaďanku, deti z Francúzska, z Austrálie, prihlasujú sa naozaj zo všetkých kútov sveta,“ uviedla predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch Mária Malperová. Pritom, ako aj z mien ocenených účastníkov – žiakov z krajanského zahraničia vyplynulo (kompletný zoznam prinášame v prílohe na konci tejto reportáže), sa na pódiu objavili aj takí, ktorí sviatočnú atmosféru v Nových Zámkoch neprecítili po prvý raz – Patrícia Kmeťková, Maja Vargová, Jaroslava Majerová či Alexander Šproch – všetci neúnavní tvoriví žiaci – slovenčinári z prostredia Slovákov v srbskej Vojvodine.

Súťažné práce hodnotilo 15 porotkýň v štyroch kategóriách. V prvej sú žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ), v druhej deti z druhého stupňa ZŠ a žiaci 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. V tretej kategórii súťažia stredoškoláci a vo štvrtej zahraniční účastníci. Deti svoj vzťah k slovenčine a Slovensku vyjadrovali vo svojich súťažných prácach pomocou rôznych literárnych žánrov, od úvah, cez rôzne príbehy až po básne. „Vyjadrujú to, čo cítia, čo vnímajú, čo sa im páči na Slovensku, na živote v našej krajine, na ich rodnej reči. Deviataci a aj niektorí ôsmaci už píšu aj eseje, ktoré sú veľmi pekné a skutočne sú už na vysokej úrovni, ktorá každým rokom stúpa. Často sa stáva, že niektoré deti sú dva alebo aj tri razy ocenené a je vidieť, že rastú a pracujú na sebe. Je to vďaka učiteľom a rodičom, ktorí im pomáhajú a venujú sa im,“ povedala Mária Malperová.

Nie div, že na atmosféru, ktorú zažili v Nových Zámkoch v horúci prvý júnový štvrtok, by sa najradšej už teraz tešili aj na ďalší rok. Aby si po zaslúženej odmene na novozámockom pódiu mohli potom užiť aj trochu Slovenska – tak ako teraz, keď v dňoch 4.-7. júna spoznávali postupne Štúrovu Modru, Bratislavu, Harmóniu v Malých Karpatoch, kde im v horúcom dni dobre padlo osviežiť sa v príjemnom chlade jaskyne Driny. (Pobyt ocenených žiakov a ich učiteľov priblížime fotoreportážou z návštevy Bratislavského hradu, kde našich krajanov mimoriadne zaujala výstava k Roku Ľudovíta Štúra, na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE.)

 

23. ROČNÍK PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU,

PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO VO FAKTOCH

 

4. kategória

Počet prác: 103

 

Zastúpenie miest a obcí zo zahraničia

Srbsko: Kovačica, Padina, Báčsky Petrovec, Kysáč, Pivnica, Stará Pazova

Chorvátsko: Ilok, Josipovec, Našice

Maďarsko: Jáčš, Dabaš, Budapešť

Rumunsko: Nadlak, Gemelčička, Alešd, Bodonoš

USA: Linden, Hillsborough

 

Zastúpenie škôl

Srbsko

Základná škola mladých pokolení, Kovačica

Základná škola maršala Tita, Padina

Základná škola Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč

Základná škola 15. októbra, Pivnica

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec

Gymnázium Mihajla Pupina, Kovačica

Chorvátsko

Základná škola Josipa Kozarca, Jospipovec Putinovský

Základná škola kráľa Tomislava, Našice

Stredná škola, Ilok

Maďarsko

Základná škola, Jášč

Základná škola Františka Rákócziho II., Dabaš

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť

Rumunsko

Základná škola č. 1, Gemelčička

Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského, Nadlak

Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka, Bodonoš

Teoretické lýceum Constantina Serbana, Alešd

USA

Slovenské centrum detí Lipka pri Kostole sv.rodiny, Linden, New Jersey

Slovenská škola pri Kostole Panny Márie, Hillsborough, New Jersey

 

PRÍLOHA:

4. KATEGÓRIA: OCENENÍ ŽIACI – DETI KRAJANOV ZO ZAHRANIČIA

 

FOTO: DANIEL DEMJÉN