ÚSŽZ od 1. januára 2016 na novej adrese!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) si dovoľuje oznámiť všetkým krajanom, organizáciám, partnerom a spolupracovníkom , že od 1. januára 2016 ÚSŽZ sídli na novej adrese: Palisády 29/A, 817 80 Bratislava. ÚSŽZ sa z priestorov, v ktorých na Radlinského ulici 13 sídlil, sťahoval na svoju novú adresu v druhej polovici decembra 2015.

Úradné hodiny pre prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí s účinnosťou od 4. januára 2016 zostávajú nezmenené.

Telefónne čísla a mailové adresy na zamestnancov úradu zostanú na novej adrese ÚSŽZ nezmenené. O ďalších prípadných zmenách či spresneniach vás ÚSŽZ bude priebežne informovať.

 

DO POZORNOSTI:

Vo fotogalérii zverejňujeme mapu časti Bratislavy s označením novej adresy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.