V Česku podľa odhadov žije okolo 400-tisíc našich krajanov, mnohí z nich podliehajú asimilácii. Aj to je poznatok z prvej zahraničnej cesty predsedu ÚSŽZ, ktorá už tradične viedla do Prahy.

Skutočnosť a nezvratný jav, ktorým v titule podčiarkujeme jedno z dôležitých poznaní počas prvej zahraničnej pracovnej cesty Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, bola aj témou jeho rozhovoru  s Jeho Excelenciou Petrom Weissom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike. Ako M. J. Pilip zdôrazňuje, jeho prvá zahraničná cesta na poste predsedu ÚSŽZ (a vzhľadom na situáciu v kontexte pravdepodobnej druhej vlny nového koronavírusu COVID-19 asi aj dlho jedinej…), nemohla smerovať v dňoch 27.-28. augusta 2020 inde ako k našim bratom a sestrám – Čechom. Počas programu, ktorý bol okrem stretnutia a rokovania s P. Weissom na ZÚ v Prahe  zameraný najmä na oboznámenie sa so stavom, aktivitami, ako aj nastavenými vzťahmi súčinnosti a vzájomnej komunikácie medzi krajanmi v hlavnom meste Českej republiky, sprevádzal M. J. Pilipa podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka.

Počas dvoch dní, aj podľa slov predsedu ÚSŽZ, absolvovali celý rad užitočných, podnetných, aj bezprostredne milých stretnutí s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov, organizácií i kultúrnych inštitúcií v Dome národnostných menšín a v Slovenskom dome. Návšteva bola prínosná najmä preto, že mali v relatívne krátkom čase možnosť vypočuť si názory, pripomienky aj vízie kľúčových ľudí z radov našich krajanov, ktorí vytvárajú, organizujú a tým aj pozitívne ovplyvňujú formát – obsah i zámery – najmä kultúrnych a vzdelávacích aktivít Slovákov žijúcich v Českej republike, pričom sa ich záber dotýka všetkých vekových kategórií. Čo je dôležité, ako konštatuje predseda ÚSŽZ, „všetky tieto aktivity robia z presvedčenia, na úkor svojho voľného času a hlavne, dávajú do toho svoje srdce, za čo im úprimne ďakujeme!“Ľudsky potešila M. J. Pilipa o. i. aj prítomnosť Rusínov v Dome národnostných menšín. Rusíni aj v Českej republike, podobne ako na Slovensku, tvoria samostatnú národnostnú menšinu, a teda aktívne fungujú vo svojich organizáciách.

Predseda ÚSŽZ viedol s našimi krajanmi neformálne debaty aj v kontexte návratovej politiky, teda motivácie Slovákov žijúcich v Českej republike k tomu, aby, "precítiac svoje vlastenectvo a vzťah k materskej krajine“, sa rozhodli pomôcť svojím profesionálnym a odborným potenciálom Slovensku. Podľa všetkého bude musieť vyvinúť Slovenská republika oveľa viac cieleného a najmä kreatívnejšieho „programového úsilia“, aby sa Slovensko aj pre našich krajanov žijúcich a pôsobiacich v Českej republike, najmä v Prahe, stalo natoľko atraktívnym, aby sa postupne aspoň časť z nich vrátila domov.