V Osijeku si Slováci v Chorvátsku pripomenuli vianočné tradície predkov

Naši krajania skrze aktivity v spolkoch, organizáciách a inštitúciách Slovákov žijúcich v zahraničí sa tradične vracajú k zvykom ich predkov utkaných duchovnom krehkých a emotívnych tajomstiev Vianoc, najkrajšieho sviatku ľudských zblížení, pokory a nádeje v celom roku. Výnimkou nie sú ani Slováci v Chorvátsku, konkrétne v Osijeku v oblasti Slavónie, kde sa v sobotu  9. decembra 2017 zišli na spoločenskom večeri s názvom SLOVENSKÉ VIANOČNÉ ZVYKY, TRADÍCIE A KOLEDY. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V zaplnenej spoločenskej miestnosti v priestoroch jeden zo základných škôl Osijeku v prítomnosti zástupcov chorvátskych inštitúcií zo Záhrebu, slavónskeho kraja i Osijeku vystúpili miestne i partnerské ľudové súbory s programom zameraným na Vianoce. V poradí už XIX. ročník predvianočného programu „Slovenské vianočné zvyky, tradície a koledy“ Osijek 2017 pripravila Matica slovenská v Osijeku na čele s jej predsedom Emilom Dorčakom.

Na podujatí boli prítomní a publikum pozdravili poslanec chorvátskeho parlamentu za českú a slovenskú menšinu Vladimír Bílek, zástupca predsedu osiječsko-baranského kraja, zástupkyňa primátora mesta Osijek, honorárny konzul Slovenskej republiky v Osijeku Ivan Komak, ako aj predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra. Vystupujúci vyzdvihli pozitívny podiel slovenskej komunity na hospodárskom rozvoji Slavónska a jeho kultúrnom obohacovaní o slovenské tradície a zvyky i partnerskú spoluprácu so Slovenskom. Mestá Osijek a Nitra ju materializujú výmennou účasťou na svojich podujatiach.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo pre vysielanie chorvátskej televízie v slovenskej reči a v pozdravnom posolstve účastníkom večera poďakoval Zväzu Slovákov v Chorvátsku a matičným organizáciám za celoročnú prácu na poli slovenskosti a orgánom Chorvátska na všetkých úrovniach za podporu. Poslanec V. Bilek vo vystúpení vyjadril názor, že sa s pomocou chorvátskych orgánov i ÚSŽZ podarí Matici slovenskej v Osijeku zhromaždiť prostriedky na získanie či vybudovanie vlastných priestorov na aktivity jej členov. Mirko Vavra zasa apeloval na matičiarov, aby sa viac zapájali do organizácie matičných podujatí, ktoré ostávajú poväčšine na pleciach len ich predsedov.

V programe vystúpili spevácke a tanečné súbory všetkých generácii z Osijeku a z okolitých obcí s vianočnou tematikou vrátane v slovenskom kroji vystupujúceho Andreja Kurica, bývalého predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku a zaslúžilého krajanského aktivistu, nositeľa Pamätnej medaily ÚSŽZ. Hosťovsky vystúpila v programe aj folklórna skupina Beseda z českej menšiny v Osijeku. Osobitne treba zmieniť vianočné hudobno-spevácke vystúpenie rodiny tunajšej zapálenej slovenskej „národovkyne“, rodáčky z Bánoviec nad Bebravou a čestnej predsedníčky Matice slovenskej v Osijeku Margity Žagar so synom, dcérou (učiteľka slovenčiny Ana Žagar-Marošević) s manželom i ich synom. Aj v osobnom rozhovore Margita Žagar zdôraznila, že jadro pre udržanie slovenskosti v zahraničí tkvie v rodine.

Podľa slov Emila Dorčaka, predsedu Matice slovenskej v Osijeku, sa k slovenskej národnosti v tomto 100-tisícovom meste prihlásilo takmer 250 Slovákov. Matica vznikla 15. júna 1993 a zoskupuje Slovákov z Osijeku a okolitých miest (Višnjevac, Josipovac, Tenje, Antunovac, Livany, Briješća, Čepina a iné). V súčasnosti aktívne pôsobí okolo 50 matičiarov v rámci spevácko-hudobnej skupiny, dospelej tanečnej skupiny, detskej tanečnej skupiny a krúžku ručných prác. Spevácka skupina vznikla v roku 1996 a s hudobným sprievodom frekventantov tamburášskej školy "Batorek" nacvičuje slovenské ľudové piesne. Vtedy sa pod vedením prof. Any Žagar začalo aj s kurzom slovenského jazyka. Od roku 1997 osijeckí matičiari tradične pre svojich členov a priateľov Slovákov organizujú výlety na Slovensko. V roku 2009 Matica slovenská Osijek nadviazala družbu s obcou Čakajovce (okres Nitra) a Miestnou organizáciou Matice slovenskej (súbor Matičiar).

Podujatie, ktoré finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, potvrdilo príjemnosť stretnutia slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku, jej pozitívnej komunikácie s väčšinovým chorvátskym národom, ako aj zážitkovosť z videného, počutého a vo vzájomnej harmónii slovenskosti precíteného.

Na titulnej fotografii:

Vianočnými zvykmi Slovákov v Chorvátsku ladený program v Osijeku príjemne spestrilo vianočné hudobno-spevácke vystúpenie rodiny Žagarovcov.

Foto: SLAVKO HOHOŠ

 

 

SLEDUJTE VIDEO ZÁZNAM Z PODUJATIA:

Dĺžka trvania: 1:54,29 hodiny

https://www.youtube.com/watch?v=1qSF-eYADMw&feature=youtu.be