V Osijeku slávia krajania 3. Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku

Na inom mieste webového sídla ÚSŽZ prinášame informáciu o jubilejnom 25. ročníku detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 v Osijeku. V centre Slavónie sa však už deň predtým – v piatok 10. mája – odvinie program 3. Dní slovenskej kultúry v Osijeku. Počas pestrého kultúrno-spoločenského programu, ktorý vyvrcholí  večernou „zábavou a družením sa“, účastníci, hostia a aj samotní protagonisti programu zo spolkov, združení, ustanovizní a krajanských folklórnych súborov sa budú prezentovať tým najpríťažlivejším a najhodnotnejším, čo vytvorili Slováci v Osijeku a okolí počas 25-ročnej pôsobnosti Matice slovenskej Osijek aj v súčinnosti so Zväzom Slovákov v Chorvátsku, čím prispeli k utužovaniu slovenského povedomia Slovákov v Chorvátsku a všeobecnému rozvíjaniu kultúrnych a duchovných tradícií a hodnôt našich krajanov vo svete.

Okrem kultúrneho programu (uvádzame ho na pozvánke v prílohe) počas slávnostného dňa uvedú Slováci v Osijeku aj knižnú publikáciu s názvom 25 rokov MS Osijek, ktorú autorsky pripravil Emil Dorčak s kolektívom.

Na 3. Dňoch slovenskej kultúry v Osijeku sa zúčastní aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.