Videofilm – tvorivý dokument z Letnej školy žurnalistiky 2014

Tretí tohtoročný augustový týždeň síce už dlhšie patrí minulosti, avšak jeho pomyselný inšpiračný dotyk – najmä prostredníctvom účastníkov bratislavskej Letnej školy žurnalistiky 2014, ktorú organizačne i finančne zabezpečoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s mimoriadne tvorivým vkladom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pre redaktorov zo slovenských krajanských médií v zahraničí – nás ešte doteraz dobíja pozitívnou energiou.

Tesne po skončení Letnej školy žurnalistiky sme na našom publicistickom portáli slovenskezahranicie.sk prezentovali časopis NAŠA TVORBA. Na ôsmich doslova expresne vytvorených stranách ešte počas samotného kurzu (časopis si môžete pozrieť vo formáte PDF na: http://www.slovenskezahranicie.sk/data/Letna%20skola_casopis_august_2014_1.pdf ) sa 15 účastníkov „žurškoly“ nielen predstavilo, ale aj prezentovalo svoje myšlienky, glosy a postrehy z prostredia krajanských médií v ich domovských krajinách – v Čiernej Hore, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Srbsku. Tentoraz vám ich ponúkame v obraze i slove filmového dokumentu z dielne Katedry žurnalistiky FiF UK.

Súčasťou praktickej tvorby počas piatich „ostrých“ dní zhusteného odborného programu „žurškoly“ bola totiž aj príprava videofilmu – dokumentu z prostredia Letnej školy žurnalistiky. Na viacerých miestach Bratislavy „filmušky“ – pedagogičky z Katedry žurnalistiky FiF UK – Jana Pazderová a Simona Mikušová spovedali frekventantov po štyroch rokoch oživotvoreného letného novinárskeho kurzu, nuž a výsledok v podobe 10 zaujímavých minút vám teraz predostierame k nahliadnutiu. Vo filme účinkuje všetkých pätnásť účastníkov „žurškoly“, delia sa novými žurnalistickými i osobnostnými podnetmi nadobudnutými počas kurzu, pričom skúmavým a zajedno i kritickým okom „šacujú“ aj jeho ďalšie možné perspektívy – tak z pohľadu prínosu pre ich redakčnú, ako aj individuálnu redakčno-novinársku, publicistickú a reportérsku tvorbu.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

FILMOVÝ DOKUMENT

Letná škola žurnalistiky 2014

pre krajanov žijúcich v zahraničí

http://www.youtube.com/watch?v=pggSEVynGAE#t=12