Vladimír Petrík o téme SNP v literatúre: Impulz, ktorý sa už vyčerpal?

Slovenské národné povstanie bolo najmasovejšie vystúpenie v slovenskej spoločnosti v mene slobody, demokracie, šťastnejšej a sociálne spravodlivejšej budúcnosti. Bez ohľadu na meniace sa interpretácie je jeho význam nepochybný. Ako naň zareagovala slovenská literatúra? O tom i ďalších súvislostiach napísal v denníku PRAVDA literárny historik VLADIMÍR PETRÍK.

Slovenské národné povstanie bolo po celé desaťročia socializmu najfrekventova­nejšou a najdlhšie trvajúcou témou slovenskej literatúry. Vznikli stovky diel, nebolo takmer autora, ktorý by sa nebol s ním nejakým spôsobom vyrovnal alebo sa ho aspoň nedotkol. Keďže išlo o významnú udalosť, osvojili si ho najmä prozaici.

V 70-ročnej histórii prešlo SNP rozličnými hodnoteniami podľa toho, aká politická garnitúra bola práve pri moci. Po februári 1948 sa ako jeho protagonisti vyzdvihovali najmä Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Karol Šmidke a niektorí ďalší. Po politických procesoch s tzv. buržoáznymi nacionalistami začiatkom 50. rokov sa z týchto hrdinov stali zradcovia a vystúpili nové hviezdy: Karol Bacílek, Viliam Široký et comp. Po rehabilitácii buržoáznych nacionalistov sa ťažko, ale znovu presadil prvý model. Husákov pohľad na SNP (Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní, 1964) sa postupom času oficializoval a v čase normalizácie platil bez výnimky. Ak niekto proti nemu vystúpil, hoci vedecky kvalifikovane (Jozef Jablonický: Z ilegality do povstania, 1969), tvrdo na to doplatil. Až do roku 1989 platilo, že hlavnou organizátorkou Povstania bola komunistická strana (túto tézu Jablonický narušil, keď položil dôraz na občiansky odboj). Menilo sa aj hodnotenie partizánov a vojakov a hýbalo sa aj jednotlivými bojovými situáciami či globálnym hodnotením SNP; ale celkový obraz zostával. Po roku 1989 sa tento obraz rozčesol. Okrem prívržencov (stali sa objektívnejšími i kritickejšími) sa totiž nahlas ozvali aj jeho odporcovia. Tento stav trvá dodnes.

 

Na fotografii:

Milo Urban, Alfonz Bednár, Vincent Šikula, Peter Jilemnický.

Autor: Archív

 

PODROBNE ČÍTAJTE

NA PORTÁLI DENNÍKA PRAVDA:

http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/328873-impulz-ktory-sa-uz-vycerpal/