VYHLÁSENIE Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002

Stála konferencia Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002 sa zišla v roku, keď si pripomíname 60 rokov od začiatku deportácií našich židovských spoluobčanov do nacistických koncentračných táborov. Túto smutnú kapitolu slovenských dejín si pripomíname ako bolestnú spomienku na 70 000 zbytočných obetí rasovej neznášanlivosti. Vyjadrujeme svoju hlbokú účasť všetkým pozostalým žijúcim v rôznych kútoch sveta a vo svojom vnútri venujeme pietnu spomienku všetkým, ktorí sa stali obeťami nazmyselného rasového násilia. Sme presvedčení, že súčasná Slovenská republika je a bude dostatočnou zárukou toho, aby zamedzila akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti, tak ako to zaručuje jej ústava.