Výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša 2019/2020 vyhodnotili Slováci v Poľsku

V stredu 15. apríla 2020 sa v priestoroch redakcie Život v Krakove konalo vyhodnotenie tohtoročnej výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša s názvom SLOVENSKÉ PAMIATKY ZAPÍSANÉ DO ZOZNAMU UNESCO, ktorá bola venovaná školskej mládeži a deťom zo spišských a oravských základných škôl. Do súťaže bolo zaslaných 170 prác v dvoch vekových kategóriách: od 1. do 4. ročníka ZŠ a 5. až 8. ročník ZŠ.

V prvej kategórii bolo zaslaných 85 prác, v druhej tiež 85 prác. Zo Spiša prišli do súťaže práce z Nedece, Vyšných Lápš, Jurgova, Čiernej Hory, Krempách a z Oravy z: Jablonky, Jablonky-Borov, Chyžného, Podsklia, Pekelníka, Hornej Zubrice, Malej a Veľkej Lipnice, Podsrnia. Práce boli na vysokej úrovní a porota pri hodnotení mala naozaj tvrdý oriešok. Ako po hodnotení uviedla predsedníčka poroty Drahoslava Skopárová, tohtoročná edícia výtvarnej súťaže L. Korkoša ju veľmi milo prekvapila vysokou úrovňou prác, pekným vypracovaním zvolených námetov a používaným rozličných techník pri spracovávaní prác. Podľa nej, je zreteľné na prácach, že žiaci rozmýšľali ako využiť prístupne výtvarnícke techniky a aj ich učitelia ich vedeli dobre navigovať v ich práci. Zároveň zdôraznila, že téma bola náročnejšia ako v predchádzajúcich rokoch, keďže si žiadala od autora oboznámiť sa s pamiatkami.  Vďaka tejto súťaži sa spropagovali krásne artefakty slovenskej hmotnej i nehmotnej kultúry, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zároveň sme podnietili deti k umeleckému prejavu.

Mená 15 víťazov v mladšej i v staršej skupine, ako aj 10 výhercov knižných cien v obidvoch súťažných kategóriách budú zverejnené v májovom čísle časopisu Život. Z víťazných prác bude zostavená putovná výstava, ktorá bude prezentovaná v Jablonke v klubovní SSP, v Slovenskom dome v Podvlku, cez prázdniny v Slovenskom inštitúte vo Varšave, neskôr v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, Slovenskom dome v Kacvíne a vo Vyšných Lapšoch, ako aj na stránkach katalógu súťažných prác.

Ceny zo súťaže budú odovzdané víťazom v priebehu letných mesiacov. Nákup cien do súťaže podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Spolok Slovákov v Poľsku a Slovenský inštitút vo Varšave. Súťaž je dlhodobo organizovaná redakciou časopisu Život v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ, šéfredaktorka mesačníka ŽIVOT

Foto: autorka

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Hodnotenie prác: generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris a Milica Majeriková-Molitoris, historička a redaktorka časopisu ŽIVOT.

Práce zaslané do súťaže Ludwika Korkoša s názvom Slovenské pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO.

Z ocenených prác žiakov v mladšej skupine:

Kostol Ducha Svätého v Žehre, Szymon Milaniak, Nedeca, 3. roč. ZŠ.

Vlkolínec, Lena Zygmund, Krempachy, 1. roč. ZŠ.

Kostol sv. Egídia v  Bardejove, Paulina Wojtanek, Čierna Hora, 3. roč. ZŠ.

Vlkolínec, Paweł Butas, Jurgov, 2. roč. ZŠ.

Vlkolínec, Paweł Butas, Jurgov, 2. roč. ZŠ.