Zberateľ umenia a novinár Boris Kršňák v Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, v jej najnovšom vydaní uvedie rozhovor s BORISOM KRŠŇÁKOM, novinárom, redaktorom a zberateľom umenia. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 4. a 5. júla 2020, a to od 7.00 do 8.00 h.  

"Hosťom Slovenskej mozaiky je novinár, redaktor a zberateľ umenia  Boris Kršňák.  Z jeho súkromnej zbierky slovenského konceptuálneho umenia bola vytvorená výstava „Slovenské u. f. o. a jiné transcendence", ktorú môžete od 26. júna 2020 navštíviť  v Alšovej Jihočeskej Galérii v Českých Budejoviciach.  Súčasťou výstavy je aj nová kniha o slovenskom konceptuálnom umení  "UME? NIE!“, ktorá prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Petrus,"predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru v Slovenskej mozaike autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-borisom-kr%C5%A1%C5%88%C3%A1kom-0

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.