Zjednodušenie dotácií schválila NR SR

Poslanci Národnej rady SR dňa 1. 2. 2012 na 28. schôdzi parlamentu schválili novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá významným spôsobom zjednoduší podávanie žiadostí o dotácie zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.

Do novely zákona bol totiž zapracovaný pozmeňujúci návrh, ktorý vypracoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v spolupráci s poslancom za Kesťansko-demokratické hnutie (KDH) Antonom Marcinčinom.
 
V zmysle platnej legislatívy boli doteraz krajania povinní pricestovať na Slovensko a vyžiadať si od príslušných úradov (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, konkurzné súdy) potvrdenia, ktoré prikladali k žiadostiam o dotácie poskytované ÚSŽZ. Po novom už bude stačiť len čestné vyhlásenie zaslané poštou.