Zoznam členov dotačnej komisie

Mgr. Martin Štrbka, podpredseda komisie
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Mgr. Alena Pastorková
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

JUDr. Ján Juran
Ministerstvo kultúry SR

Mgr. Milan Novotný
Ministerstvo zahraničných vecí SR

Mgr. Renáta Brennerová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ing. Oľga Lajčiaková, MBA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

JUDr. Zuzana Dzurendová
Úrad vlády SR

František Stano
Slovenská agentúra pre cestovný ruch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Michaela Grznárová, tajomníčka komisie
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí