ZRUŠENÉ STRÁNKOVÉ DNI pre žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že stránkové dni v stredu 20. februára a v piatok 22. februára 2019 sú z technických dôvodov zrušené.

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že od pondelka 25. februára 2019 budú stránkové dni a hodiny vo veci vybavovania Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v tom režime, ako informuje úvodná stránka webového sídla ÚSŽZ – www.uszz.sk , ako aj sekcia s aktuálnymi správami v oblasti Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí http://www.uszz.sk/sk/stranka/4376/osvedcenia .

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ďakuje krajanom za porozumenie.