Zväz Slovákov v Chorvátsku jubiluje, v Našiciach si pripomína 25. výročie vzniku

Slováci v Chorvátsku patria síce počtom k neveľkej krajanskej komunite (podľa sčítania obyvateľstva v roku 2012 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 4753 ľudí, podľa odhadu krajanov je ich až do 10-tisíc), zato svojím významom, historickým kontextom, odkazmi predkov a v súčasnosti najmä aktivitami 16 organizácií Matice slovenskej v mestách a obciach so slovenskou národnostnou menšinou, ktoré organizačne a inštitucionálne združuje Zväz Slovákov v Chorvátsku, k mimoriadne činorodej a patričnú pozornosť medzi väčšinovým chorvátskym obyvateľstvom si zasluhujúcej menšine v rodine 22 registrovaných národnostných a etnických menšín v krajine. A práve v sobotu 17. júna si naši krajania v štáte, ktorý je aj vďaka príťažlivému turizmu cieľom desaťtisícov Slovákov najmä počas letnej „jadranskej sezóny“, slávnostne pripomenú v Našiciach 25. výročie vzniku Zväzu Slovákov v Chorvátsku.

Naši krajania pozvánku na udalosť nadpísali „slávnostným zaznamenávaním“. Ak by sme sa mali pridržiavať ducha vyrieknutého a napísaného, potom s rešpektom treba dodať, že „historické zaznamenávanie“ samotného faktu i aktu jubilea by sa snúbilo s obrovským priehrštím toho, čo Slováci v Chorvátsku počas uplynulých 25 rokov zorganizovali, usporiadali, prespievali, pretancovali,  materinskou rodnou rečou svojich predkov v slovenskosti okrášlili, zvýraznili, v posolstvách svojich podujatí, činov, stretávok, kultúrno-duchovných cenností, vydavateľských i mediálnych aktivít, najmä však prirodzeným ľudským vzťahom a ústretovou komunikáciou predostreli v lone väčšinového chorvátskeho národa všetkým ostatným spoluobčanom a príslušníkom ďalších národnostných menšín.

Aj preto – a nielen iba preto, keďže okrem pozitívneho bilancovania sa pri takom významnom jubileu patrí sčasti nastaviť aj zrkadlo sebareflexie v znamení nových výziev, úprimne aj v mene mnohých stovák a tisícov ďalších našich krajanov zo slovenského sveta, spriaznených rôznymi osobnými, zážitkovými, najmä však kultúrno-folkloristickými väzbami na Slovákov v Chorvátsku, do ďalšej „veľkej dvadsaťpäťky“ želáme Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ako aj všetkým šestnástim organizáciám Matice slovenskej mnoho pozitívnej energie, krajanského odhodlania a radosti z úspešného a všetkých nás obohacujúceho zakorenenia a zveľaďovania slovenskosti vo všetkých mestách, obciach a prostrediach, v ktorých žije, dýcha a rozvíja sa slovenská prítomnosť, vrava i tradície slovenských predkov v Chorvátskej republike.

 

Na titulnej fotografii:

Folkloristi zo SKUS-u Fraňo Strapač z Markovca Našického patria roky k úspešným reprezentantom slovenských tradícií v Chorvátsku.

FOTO: BRANKA BAKSA

 

25. výročie Zväzu Slovákov v Chorvátskej republike

PROGRAM

sobota 17. júna 2017

9,30 – 10,00 hod. – prijatie hostí vo Zväze Slovákov, Braće Radića 68, Našice  

10,00 hod. – privítacie slová predsedu  Mirka Vavru

10,45 hod. – prijatie u primátora Mesta Našice

                   (predstavitelia vlády CHR, vlády SR, Zväzu, SKC Našice)

11,15 hod. – slávnostné zasadnutie, prívet hostí a udeľovanie uznaní v Mestskej radnici

12,15 – 13,15 hod. – prezentácia fotomonografie "Naša Ruža rozkvitala“ – Zväz Slovákov

13,20 hod. –  odchod do Vlastivedného múzea Našice – kaštieľ Pejačevićovcov

                     Otvorenie výstavy „Nástenné kucharky – výtvarné prejavy našich starých matiek“ SKC Našice

14,00 hod. – obed a spoločenské stretnutie v reštaurácii "Bricks" Našice