Krajanka z Mníchova Jarmila Buchová pozýva všetkých priaznivcov tvorivých detí v štátoch západnej Európy a zámoria do listovania aktuálneho jarného čísla internetového časopisu CERUZKY VO SVETE. Na obálke je usmievavá Riya, výherkyňa II. ročníka súťaže  Slovenské rozprávky z celého sveta a šikovná žiačka slovenského vzdelávacieho centra Ceruzky v Kuvajte. Na 75 stranách nájdete reportáže zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských škôl, ktoré nám poslali pani učiteľky a slovenské deti z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Islandu, Kuvajtu a Kataru, Nemecka, Poľska, Srbska, Švajčiarska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady. 

V tomto čísle nájdete aj reportáže o prípravách centier na sviatok Svätého Valentína, Fašiangy – Turíce a aj prípravy na Veľkú noc. ISEIA pripravila pre deti v marci súťaž šiestich projektov Marec – mesiac knihy. Organizátorom prišlo v termíne do 1. apríla 2021 celkovo 201 súťažných prác z 12 krajín. V časopise sú aj ukážky pracovných listov, ktoré pre deti pripravili pani učiteľky z rôznych vzdelávacích centier. V rubrike Maľujeme so Zdenkou na deti čakajú obrázky na vymaľovanie k téme jar.

Gratulujeme našim výhercom v súťažiach Adventný rozprávkový kalendár so slovenčinou Zvonček 2020 a Marec – mesiac knihy ISEIA 2021.

Pozývam vás k prelistovaniu nášho jarného čísla Ceruziek vo svete:  https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/binder1o

 

Pri čítaní časopisu, pri riešení úloh a počúvaní rozhovorov vám prajeme veľa zábavy! 

Za kolektív autoriek 

Jarmila z Mníchova 

 

PS:  Časopis je na stiahnutie na našej webovej stránke:  http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

SiM – Slovenčina v Mníchove Zvonček

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier

http://www.iseia.eu/

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/