Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje upozorniť na dočasnú zmenu stránkových hodín z technických príčin.

V pracovnom týždni od 30.5. 2022 do 3.6.2022 budú stránkové hodiny:

PONDELOK 30.5.2022:     13.00 – 15.00
STREDA 1.6.2022:              09.00 – 12.00           13.00 – 15.00
PIATOK 3.6.2022:              09.00 – 12.00      

Osoby môžu vstúpiť do objektu sídla ÚSŽZ (Palisády 29/A Bratislava) v stránkových hodinách výlučne individuálne a v respirátoroch.

Uprednostnené budú osoby (žiadateľ/zákonný zástupca/splnomocnená osoba), ktoré prídu do sídla ÚSŽZ len za účelom prevzatia vydaného osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Ďakujeme, že do priestorov ÚSŽZ na prvom poschodí vstupujete po jednom.

 

Podrobné informácie o podmienkach na vydanie osvedčenia pre Slováka žijúceho v zahraničí vrátane zoznamu potrebných dokumentov a príloh nájdete na:
https://www.uszz.sk/podmienky-na-vydanie-osvedcenia-2/

Upozorňujeme žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, že správny poplatok pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa uhrádza vo forme eKolku vo výške stanovenej v podmienkach na vydanie osvedčenia. ÚSŽZ eKolky nepredáva, je ich možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.