Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiada v dňoch 25. až 27. novembra 2022 v penzióne Gápeľ v Nízkych Tatrách (Trangoška 830, Chopok-Juh – Horná Lehota) konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Táto konferencia je už tradične venovaná slovenskej kultúre, slovenskému jazyku a slovenskému verejnému životu v Maďarsku, pričom ide aj o vhodnú príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad poslaním slovenských národnostných samospráv a občianskych organizácií, resp. nad ďalšími aktuálnymi otázkami. ZSM zabezpečí primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.

PROGRAM

26. novembra 2022 (sobota)

9.00                     „Daj Boh šťastia tejto zemi“ – hymna ZSM

Úvodné slová: predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková

Moderátor konferencie: konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl

9.15-9.35             Anna Divičanová, profesorka Univerzity ELTE v Budapešti

„O vzniku a charaktere slovenskej národnosti v Maďarsku“

9.40-10.00           József Demmel, vedecký pracovník

Historický ústav Slovenskej akadémie vied / NKE Közép-Európa Kutatóintézet

„Socha a žiak. Milan Rastislav Štefánik v Sarvaši (Úvod do problematiky slovenských                    dejín Uhorska a Maďarska)“

10.00-10.20        prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., profesor FF UMB v Banskej Bystrici

„Dejiny Slovákov v Maďarsku v 20. storočí“

10.25-10.50        Diskusia

10.50-11.15         Kávová prestávka

11.15-11.35          Jozef Schwarz, sociológ a publicista – Bratislava

„Ako ďalej, (nielen) Slováci v Maďarsku?“

11.40-12.00        Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku

„Zhrnutie skúseností získaných za prvé štyri roky pôsobenia v parlamente“

12.00-12.30        Diskusia

15.00-15.20        Daniela Onodiová, riaditeľka Slovenského divadla Vertigo

„Aké miesto má, resp. môže mať slovenské divadlo v živote Slovákov v Maďarsku?“

15.25-15.45         Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

„Naša vízia slovenského kultúrneho strediska“

15.50-16.10         Monika Szabová, riaditeľka Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch

„Možné smery v národnostnom školstve – realita a možnosti v našich školách“

16.10-17.00        Diskusia

17.00                   Záver konferencie

 

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková ● e.b.ruzsenka@gmail.com ● +36 30 9287599

Podujatie finančne podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

a Vláda Maďarska – Správy fondov Gábora Bethlena: NKUL-KP-1-2022/2-000774.

 

Go to Top