Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiada dňa 26. novembra 2022  XVIII. ročník muzikologickej konferencie na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutoční v sídle ÚKVS, v Njegošovej ulici číslo 16, v Novom Sade v Srbsku. Svojráznym leitmotívom XVIII. ročníka konferencie bude komparácia, organizátori predstavia a následne budú analyzovať a porovnávať zbierky ako aj zvukové záznamy slovenských ľudových piesní vydaných na Dolnej zemi.

Program konferencie:

26. november 2022 (sobota)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Njegošova 16/II, Nový Sad

9:30 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 10:40   OTVORENIE KONFERENCIE, PRÍHOVORY HOSTÍ, PREZENTÁCIA ZBORNÍKA PRÁC 17. KONFERENCIE A ODOVZDÁVANIE AUTORSKÝCH VÝTLAČKOV                     

PRACOVNÁ ČASŤ KONFERENCIE

10:40 – 11:00  Dr. Nebojša Todorović, Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu / Fakulta umenia Univerzity v Niši

Niški dani maestra Juraja Ferika – doprinos muzičkom razvoju Niša

                        Pôsobenie Juraja Feríka v Niši a jeho prínos hudobnému rozvoju mesta Niš

11:00 – 11:10 Komorný zbor Musica Viva

                        Súzvuky venované Jurajovi Feríkovi

 11:10 – 11:30 Mgr. art. Kristina Lomen, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV, Slovenská republika

                        Porovnávací aspekt vo výskume slovenských ľudových piesní v lokalite Stará Pazova

11:30 – 11:50  Mgr. Adriana Furiková PhD.

                        Sedmohradsko zem veliká – výskum ľudových piesní v oblasti Bihor a Salaj

 12:10 – 12:30 Sandra Vukšić Kralj, Slovenské centrum Našice

                        Dokumentácia slovenských ľudových piesní v Chorvátsku

12:30 – 13:00  doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.,

                        prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

                        Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Filozofická fakulta UKF v Nitre

                        Inštitucionalizovaný a organizovaný piesňový a tanečný folklór v
prostredí dolnozemských Slovákov

13:00 – 13:30  Diskusia

14:30 – 15:10   Mgr. Klára Erdélyi-Molnár, Výskumné centrum humanitných vied, Ústav hudobnej vedy, Budapešť, Maďarsko

                        Zber a výskum slovenskej ľudovej hudby na Ústave  hudobnej vedy v Budapešti

15:10 – 15:30  Mgr. Zuzana Hollóšiová, Zbor Ozvena, Maďarsko

                        Zoltán László Havaš, Filozofická fakulta – Budapešť, Maďarsko

                        Ján Šutinský, osobnosť Slovákov v Maďarsku

15:30 – 15:50  PhDr. Zuzana Pavelcová, Krajanské múzeum v Martine

Hudobný archívny fond Krajanského múzea Matice slovenskej

15:50 – 16:10  Ing. Katarína Koňariková, PhD., Spolok Slovákov z Bulharska

                        Piesne Slovákov v Bulharsku – Slovenskie nvoty

16:10 – 16:30 Diskusia a závery konferencie

Go to Top