Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

V sobotu 20. mája 2023 sa v Nadlaku, v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, uskutoční Slávnostné odovzdávanie Ceny Pro Cultura Slovaca. Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov je ocenenie, ktoré udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko).

Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom, kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Vyhlasovateľom udeľovania ceny je ÚKVS, ktorý tiež udeľovanie ocenení organizačne a technicky zabezpečuje.

Go to Top