Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Združenie pilíšskych Slovákov pozýva na podujatie XIII. Výstup na Pilíš – Memoriál Juraja Migaša, ktoré sa uskutoční 20. mája 2023. Podujatie sa začína v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch kladením vencov k tabuli iniciátora podujatia – bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Juraja Migaša. Po spoločnom zaspievaní hymny pilíšskych Slovákov sa účastníci vyberú na pešiu túru nielen z Mlynkov, ale aj zo všetkých slovenských pilíšskych dedín. Na vrchu Pilíša priviažu účastníci maďarskú a slovenskú trikolóru na strom na znak slovensko-maďarského priateľstva, ako aj farebné stuhy všetkých zúčastňujúcich sa obcí.

Go to Top