Milí priatelia slovenčiny vo svete, srdečne ďakujeme deťom a pani učiteľkám  za zapojenie sa do našich projektov v súťaži MAREC – mesiac knihy ISEIA 2021. Do súťaže prišlo celkom 201 individuálnych a kolektívnych súťažných prác.

Do súťaže sa zapojili deti z nasledujúcich krajín a škôl či vzdelávacích centier v nich: Anglicko (Cambridge, Londýn, Oxford, Warwick), Cyprus, Francúzsko (Paríž Margarétka), Chorvátsko (Josipovec Punitovský, Našice), Kanada (Vancouver), Kuvajt a Katar, Luxembursko (Luxemburg), Maďarsko (Békešská Čaba, Dabaś, Slovenský Komlóš), Nemecko (Mníchov), Poľsko (Krakov, Jablonka), Srbsko (Hložany, Pivnica), Slovensko (Bystré, Hrnčiarovce nad Parnou, Kežmarok, Seňa, Terňa, Veľký Slivník).

Súťažili sme v 7 literárnych, výtvarných a divadelných projektoch: 

  1. Knižné bingo
  2. Jazykolamy
  3. Divadlo do obývačky
  4. Slovenčina moja
  5. Slovenské rozprávky z celého sveta
  6. Moja kniha
  7. Z rozprávky do rozprávky

Výhercov podľa jednotlivých kategórií a práce účastníkov súťaže nájdete na našej webovej stránke: https://www.iseia.eu/home/v%C3%BDhercovia

Odmenou pre výhercov sú slovenské knihy a propagačný materiál ISEIA.  Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a súťaže. 

 

Na titulnej fotografii: ocenené deti z anglického Oxfordu.

Na snímkach vo fotogalérii: deti s diplomami zo škôl z Pivnice (Srbsko) a Josipovca (Chorvátsko) a zo vzdelávacích centier z Vancouveru (Kanada) a Oxfordu (Anglicko).

Momentálne prebiehajúce projekty ISEIA: 

– Deň zeme – organizuje ISEIA

– Deň slnka, organizuje Klobúčik – Tauton, Anglicko

– Svetový deň knihy: Žabiatko, Organizuje Zvonček – Mníchov, Nemecko

– Super Slováci: organizuje ISEIA

Informácie o aktuálnych projektoch: https://www.iseia.eu/home/nase-projekty

Tešíme sa na práce detí.

Za celý organizačný kolektív 

Jarmila 

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

SiM – Slovenčina v Mníchove Zvonček 

a

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/ 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/