Dynamika života, hoci sme v ňom už druhý rok ustrnuli v pandemickom oklieštení sociálneho odlúčenia a nelichotivom obmedzení osobnej slobody, prináša aj pozitívne zmeny. Zväčša sa snúbia so symbolickým jarným nadýchnutím, keď sa s nádejou preberá k novým príbehom nielen príroda, ale aj všetko živé v nej, ľudí činu nevynímajúc. A tak je viac ako symptomatické, že práve v tomto období oslovujeme na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí všetkých našich krajanov, partnerov i priateľov v novej obsahovo-grafickej koncepcii nášho kľúčového komunikačného zdroja.

Ruka v ruke s technológiami ovládnuvšími internetový priestor rastie z roka na rok až bezhraničná možnosť ich aplikácie v dennodennom pracovnom kolobehu. Aj preto sa ÚŠŽZ rozhodol k ráznemu kroku ako vyjsť v ústrety prakticky všetkým návštevníkom úradného webu a rastúcemu záujmu používateľov rozličných sociálnych sietí. V súčinnosti so spoločnosťou MediaTOP sa k vám prihovárame na výrazne zmenenej, zmodernizovanej, príťažlivejšej, najmä ale prehľadnejšej, vizuálne estetickejšej a s potenciálnym pribúdaním obsahovej platformy aj účelovo kultivovanejšej webovej stránky, ktorú, veríme, si veľmi rýchlo osvojíte a prijmete ju za vášho častého spoločníka aj pomocníka.

Našou snahou, vychádzajúcou z ambície úradu pôsobiť kreatívne aj v oblasti mediálnej komunikácie s krajanským svetom, je vyjsť v ústrety a uspokojiť čo najrýchlejšou odozvou a možnosťou získavať dôležité informácie priamo zo zdroja  (web ÚSŽZ, sociálne siete k nemu pripojené, informačný a publicistický portál Slovenské zahraničie, ktorý v priebehu roka 2021 rovnako prejde dôkladnou obnovou), pričom umožniť využitie nami ponúkaných informácií či odkazov na ďalšie s krajanskou problematikou súvisiace pramene. Prirodzene, že technicky zabezpečujeme webové sídlo ÚSŽZ a relevantné sociálne siete tak, aby boli efektívne prínosné pre užívateľov všetkých internetových zariadení vrátane tabletov, mobilných telefónov a ďalších.

V úrade sme si vedomí, že celý proces preformátovania webového sídla ÚSŽZ robíme po predchádzajúcich prípravách takpovediac za pochodu, a tak je pochopiteľné, že sem-tam vylúpneme, berúc na zreteľ aj vaše postrehy či pripomienky, nejakú tú chybičku, ktorú, s vďakou za vaše porozumenie a trpezlivosť, priebežne aj napravíme. Našim cieľom je totiž nielen plne uspokojiť potreby a nároky návštevníkov webu ÚSŽZ na rýchle, kvalitné, objektívne a presné informácie, ale celou dramaturgiou obsahu, zohľadňujúc aj eleganciu vizuálnej a grafickej koncepcie, navodiť atmosféru zmysluplnej ústretovosti, priazne a spolupatričnosti celého krajanského sveta a zároveň vo vzájomnom pochopení vytvárať tvorivý komunikačný oblúk tak s našimi partnermi a priateľmi, ako aj všetkými Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Ak sa v úvode týchto riadkov objavila uchopiteľná myšlienka o „kropení života“ bystrinami, vôňami a farbami jari, k jej bodke nás navádza aj vzkriesenie nádeje. V kresťanskom svete sa symbolicky prelína so sviatkami Veľkej noci. Keďže ostrý štart nášho i vášho webového sídla ÚSŽZ nám v čare chceného zaklopal priamo v preddverí veľkonočných pookriatí, dovoľte v mene celého kolektívu pracovníkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaželať všetkým krajanom sviatočnú pohodu v zdraví, optimizmus ducha a bodrú myseľ v túžbe, aby sme sa už oveľa skôr, ako o rok na Veľkú noc, mohli konečne znovu aj stretať, bratať a v splynutí slovenskosti s úprimnosťou aj vyobjímať!