Stalo sa dobrou tradíciou, že najmä najväčšie kresťanské sviatky, viažuce sa k mnohorakým zvykom, sa stali tou najlepšou motiváciou pre našich krajanov ako prezentovať kultúru a obyčaje Slovákov tak, ako sa zachovali po stáročia v priestoroch medzi Dunajom a Tatrami. Ich kolorit si naši krajania nosia v srdci, koluje im v žilách, nech by sa vybrali za životom kamkoľvek do šíreho sveta. Potvrdením tejto skutočnosti sú aj ambície Slovensko-Amerického Kultúrneho centra v New Yorku, ktoré chystá v utorok 30. marca 2021 online prezentáciu veľkonočných zvykov na Slovensku. SLEDUJTE, PRIPOJTE SA!

Easter in Slovakia

The Slovak-American Cultural Center, in partnership with Global Slovakia, invites you to explore the Easter traditions and dishes of Slovak Easter and Spring.  Join Dr. Gabriela Bereghazyova and Dr. Zuzana Palovic for a fun and festive discussion as we „hop“ into this joyous season!

Tuesday, March 30th
6:00-7:00 pm EST via Zoom.


To participate, click here.
Meeting ID: 839 7938 0674
Passcode: 036944

 

Kresba: Martin Kellenberger