Na prvej online konferencii slovenských vzdelávacích centier v severnej Amerike, ktorá sa uskutočnila 23. mája 2021, sa zúčastnili aj slovenské školy v Kanade a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe. V Kanade je celkovo sedem vzdelávacích centier na výučbu slovenčiny, z ktorých na konferencii participovali Slovenská škola v Calgary, Slovenská škola v Mississauge, Slovenská škola v Montreale a Slovenská škola kultúrneho dedičstva v Edmontone.

Hlavným prínosom stretnutia bolo poskytnutie priestoru na spoločné stretnutie zainteresovaných slovenských inštitúcií ako Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier so zástupcami krajanskými škôl v Kanade a USA s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu pri výučbe slovenského jazyka u detí krajanov v zámorí. Podujatie umožnilo cennú výmenu informácií. Zazneli aj odborné prednášky venované slovenčine ako druhému jazyku a výučbe folklóru.

Slovenský veľvyslanec v Kanade Vít Koziak v príhovore zdôraznil, že podpora krajanskej komunity v Kanade patrí medzi priority Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ottawe. „Znalosť jazyka je predpokladom nielen pre udržiavanie slovenského povedomia, slovenských tradícií a kultúry v ďalekom zahraničí, ale aj aktívneho kontaktu a záujmu o Slovensko. Týka sa to osobitne mladých ľudí. Podpora slovenských vzdelávacích centier má pre nás preto osobitný význam,“ uviedol veľvyslanec. Veľvyslanec V. Koziak vzal hold všetkým učiteľom, podporovateľom z komunity, aj rodičom, bez ktorých by školy v Kanade nefungovali. Ocenil ich osobné nadšenie a entuziazmus. Vyzdvihol dlhodobé úsilie honorárnej konzulky Slovenskej republiky v Calgary Evy Hadzimy, ktorá je za Kanadu členkou Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenské veľvyslanectvo v Kanade udržiava so vzdelávacími centrami v Kanade aktívny kontakt a snaží sa im pomáhať prakticky, napríklad prevozom učebníc zo Slovenska, ale aj motivovaním žiakov súťažami. V minulom roku to bola súťaž k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. K lepšiemu spoznaniu podmienok fungovania škôl, osobitne počas náročného obdobia pandémie, k sprostredkovaniu kontaktov medzi nimi a k povzbudeniu ich kontaktov s inštitúciami na Slovensku, veľvyslanectvo v minulom roku zorganizovalo prvé virtuálne stretnutie vzdelávacích centier v Kanade, ktoré ďalej slúži ako platforma na výmenu informácií.  

ZDROJ: mzv.sk