Inšpiratívny príklad spolupráce v starostlivosti o národnostné menšiny prezentujú v rámci dobrých susedských vzťahov Slovenská republika a Maďarsko. Vlády SR a Maďarska spoločne podporia obnovu historického kostola slúžiaceho v minulosti cirkevnému zboru slovenských evanjelikov v Budapešti investičnými nákladmi v rozsahu 4 miliónov eur (v rovnakej participácii oboch štátov).  Evanjelický chrám v širšom centre hlavného mesta na Rákocziho triede, ktorý v minulosti slúžil slovenským evanjelikom, sa podarilo odkúpiť vďaka ústretovosti maďarskej vlády za 2,2 milióna eur. V súčasnosti je celý objekt už pod správou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a bude slúžiť inštitúciám slovenskej menšiny v Maďarsku.

V utorok 30. marca 2021 bola téma navrátenia a rekonštrukcie predmetnej budovy na Rákocziho triede v Budapešti na programe slovensko-maďarského stretnutia na pôde ÚSŽZ. Zúčastnili sa na ňom Miklós Soltész, maďarský štátny tajomník pre vzťahy s cirkvou a etnickými spoločenstvami, Richárd Tircsi, riaditeľ odboru z Úradu predsedu vlády Maďarska, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku a Karola Klauszová zo Slovenského spolku Identita. S delegáciou z Maďarska diskutovali zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s jeho predsedom Milanom Jánom Pilipom, a taktiež za účasti Michala Kottmana, generálneho riaditeľa Sekcie ministra MZVaEZ SR. Kľúčovou tému stretnutia bol spoločný postup oboch zúčastnených strán  pri obnove bývalého evanjelického kostola peštianskych Slovákov a jeho následnom využití pre potreby Slovákov v Maďarsku.

Podľa plánov celkovej rekonštrukcie a revitalizácie historicky významnej sakrálnej stavby bude objekt slúžiť na účely spoločensko-kultúrnych, inštitucionálnych, ale aj duchovných a vydavateľsko-mediálnych aktivít slovenskej menšiny nielen v Budapešti, ale významovo s presahom na celé Maďarsko.  Po rekonštrukcii sa budova bývalého slovenského evanjelického kostola stane novým slovenským kultúrnym centrom. V budove bude sídliť Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku, redakcia Ľudových novín a plánované Múzeum Slovákov v Maďarsku. Prinavráti sa aj náboženská funkcia pôvodného objektu vo forme ekumenickej kaplnky. Kultúrne stredisko poskytne miesto aj kultúrnym spolkom a umeleckým skupinám, ktoré pôsobia v hlavnom meste.

Kostol vysvätený v roku 1867 má dôležitú rolu v slovenskom budapeštianskom živote: Slováci si ho vystavali sami a slúžil cirkevnému zboru, v ktorom pôsobil Ján Kollár, významný slovenský národný buditeľ a osvietenec, básnik, historik, archeológ a filológ stojaci za myšlienkou všeslovanskej vzájomnosti. V 60. rokoch 20. storočia bol namiesto znárodnenia evanjelický chrám predaný, preto sa ani po reštitúciách Slováci do kostolíka nemohli vrátiť. Objekt slúžil na rôzne účely – ako športový komplex, tanečné štúdio či výstavisko. Sakrálna a kultúrna funkcia sa mu prinavráti až teraz.

“Máme v pláne vytvoriť v objekte výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, sklad, kancelárie. Rovnako sem mienime presťahovať aj ústav kultúry, redakciu týždenníka Ľudové noviny. Projekt obnovy kostola slovenských evanjelikov v Budapešti chceme nastaviť tak, aby sa vlastne všetky naše kultúrne inštitúcie zmestili pod jednu strechu.” vyjadrila sa predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Prirodzene, to všetko sa stane až po zásadnej a nie jednoduchej rekonštrukcii celého objektu.